Պարապմունք 3

1.Դավիթը ուզում է 160 դրամանոց մի քանի  պաղպաղակ գնել,  ընդ որում՝  նա ունի  միայն 50 և 200 դրամանոցներ: Ամենաքիչը քանի՞ պաղպաղակ կարող է  գնել Դավիթը, որպեսզի մանր ետ ստանալու կարիք չլինի:

Լուծում։ 160×5=800

Պատ․՝ Նա կկարողանա գնել 5-հատ պաղպաղակ։

2.Վերկանգնիր հավասարությունը. եթե միևնույն թվանշանները փոխարինել են  միևնույն տառերով:

 Յ·Ո+Թ= Յ+Ո·Թ=7

Պատ․՝ Յ-3, Ո-1, Թ-4


3. Գտնելով օրինաչափությունը՝  նշիր հարցականի փոխարեն թաքնված թիվը:

 5, 11, 23, 47 , 95, 191

Պատ․՝47

4. Գրիր նույն հայտարարով երկու կոտորակ:

42/6
   Գրիր անկանոն կոտորակ, ի՞նչ թիվ է գրված համարիչում:

30/6 <30>
   Գրիր կանոնավոր կոտորակ, ի՞նչ թիվ է գրված         հայտարարում:

8/9
  Գրիր խառը թիվ, ի՞նչ թիվ է գրված խառը թվի ամբողջ մասում:
3ամբողջ և 5/6 <3>
5.Կրճատիր կոտորակները՝
15/30=1/2
 50/25=2/1
160/480=10/1
2/4=2/1
13/130=10/1
48/6=8/1

6.Կատարիր գործողությունը՝
(1/3+ 2/7) x 21/13=3/10×21/13=
(1/10-1/20) : ½=0/10:1/2=0/5
¾:¼+7/2:½=3/1+7/1=10
1/2×2/3×3/4×4/5=1/5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s