Մայրենի 27․02․2023

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Համացանցից ընտրել վեցից յոթ նախադասությունից կազմված որևէ տեքստ ու որոշել բառերի կազմությունը. պա՞րզ են, ածանցավո՞ր, թե՞ բարդ:

Ամենաակտիվը
Դուք նման եք մշտական ​​շարժման մեքենայի
Երգիր, պարիր և միշտ լի մտքերով
Իսկ քո մասին հստակ չեմ կարող ասել
Ինչ տաղանդ ավելի ուժեղ կդրսևորվի քո մեջ։

Դուք-պարզ , նման-պարզ, մշտական-ածանցավոր, շարժման-ածանցավոր, մեքենա-պարզ, Երգ-պարզ, պար-պարզ, միշտ-պարզ, լի-պարզ, մտքերով-ածացավոր, իսկ-պարզ, քո-պարզ, մասին-պարզ, հստակ-պարզ, չեմ-պարզ, կարող-պարզ, ասել-պարզ, ինչ-պարզ, տաղանդ-պարզ, ավելի-պարզ, ուժեղ-պարզ, կդրսևորվի-պարզ, քո-պարզ, մեջ-պարզ։

Պարապմունք 73

Պարապմունք 73.
Նախագիծ (Տասնորդական կոտորակներ)

Սահմանում։ Այն կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է, կոչվում է տասնորդական կոտորակ:

Տասնորդական կոտորակի հայտարարները 10, 100, 100, 1000 … թվերից մեկն է։

Առաջադրանքներ։
1. Գրիր մի քանի հատ տասնորդական կոտորակներ։
45/1000 54/10 750/100 50/10 78/1000 928/100

2. Վերը գրած կոտորակներում  նշիր հայտարարները, ի՞նչ թվեր են։

1000, 10, 100, 10, 1000, 100.

3. Գրիր մի քանի հատ անկանոն կոտորակներ, որոնց հայտարարը լինի՝ 10, 100, 1000 և այլն, դարձրու խառը թիվ, նշիր խառը թվի ամբողջ մասը, կոտորակային մասը։
30/20=1.10/20, 50/30=1.20/30,


4. Գրիր այնպիսի կոտորակներ, որոնց հայտարարտ կարգային միավոր չէ (10, 100, 1000, …չէ) և համարիչը, հայտարարը բազմապատկելով միևնույն թվով, ստացիր տասնորդական կոտորակներ։
. 1/4


Օրինակ՝ ¼
հայտարարը կարգայաին միավոր չէ։
համարիչը, հայտարարը բազմապատկում եմ 25-ով, կստանանք տասնորդական կոտորակ։
¼=1×25/4×25=25/100

Փետրվարի 20-25

ՊԱՏՐԱՍՏՎԵ՛Ք ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ։

Ալեքսանդր Մակեդոնացի։

Հելլենիստական աշխարհը։ / դասագիրք 91-102 էջ

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ
 1. Փիլիպոս Երկրորդը ինչպե՞ս հզորացրեց Մակեդոնիան և գրավեց Հունաստանը։
  Տարիներ շարունակ Հունաստանի առանձին քաղաք-պետությունները ձևավորում էին ռազմաքաղաքական դաշինքներ, որոնք ծառայում էին ազգակից պոլիսների միացյալ շահերին։ Այդ կառույցների անդադար իրարամերժ պայքարի արդյունքում ծնվում ու կազմալուծվում էին զանազան ալյանսներ։ Գլուխ բարձրացնող Մակեդոնիան նույնպես ուրվագծվում էր որպես լուրջ քաղաքական գործոն։ Իրավիճակը ավելի էին խորացնում տնտեսական հանգամանքները. ամբողջ հունական աշխարհը ողողված էր բազմաթիվ գործազուրկ ռամիկներով, որոնք պատրաստ էին իրենց ծառայությունները առաջարկել ցանկացած կողմին, նույնիսկ թշնամուն։ Ի լրումն ամենի, Աքեմենյան Պարսկաստանը, հունական աշխարհի վաղեմի թշնամին, օգտագործում էր ամեն հնարք պոլիսների միջև հակասությունները սրացնելու համար։
 2. Ի՞նչ գիտեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին։
  Մակեդոնական գահին բազմել է քսան տարեկան հասակում՝ հոր՝ Փիլիպոս II-իդավադիր սպանությունից հետո։ Ժառանգել է կայացած պետություն և մարտունակ բանակ, որի շնորհիվ էլ կարողացել է իրականացնել ռազմական և քաղաքական հավակնոտ ծրագրեր։ Սկզբում նա ամրացնում է երկրի հյուսիսային սահմանները և վերջնականապես հնազանդեցնում Հունաստանիքաղաք-պետություններին։ Մ․թ․ա․ 334 թվականին Ալեքսանդրն սկսում է իր նշանավոր արևելյան արշավանքը և յոթ տարում նվաճում ամբողջ Աքեմենյան Պարսկաստանը։
 3. Ալեքսանդր Մակեդոնացին ինչպե՞ս հաղթեց Աքեմենյան Պարսկաստանին։
  Մ․թ․ա․ 331 թվականի ամռանը Ալեքսանդրի բանակն անցնում է Եփրատ և Տիգրիս գետերը և ճանապարհ բռնում դեպի Մարաստան։ Պարսկական բանակը Դարեհ III Աքեմենյան արքայի գլխավորությամբ, արյաց երկրի մեծ հարթավայրում սպասում էր մակեդոնական բանակի հարձակմանը։ Մ․թ․ա․ 331 թվականիհոկտեմբերի 1-ին Գավգամելա բնակավայրի շրջակայքում տեղի է ունենում Ալեքսանդրի և Դարեհի բանակների վճռական ճակատամարտը։ Գավգամելայի ընդարձակ հարթավայրը (ի տարբերություն Իսոսի) հարմար էր պարսկական զորքի ծավալման համար։ Կուրցիուս Ռուֆուսը հաղորդում է, որ Ալեքսանդրը ուներ 40 հազար հետևակ և 7 հազար հեծյալ։
 4. Ի՞նչ եք հասկանում հելլենիզմ ասելով։
  Հելլենիզմը, գործնականում, հիմնականում կենտրոնացած է բազմաստվածային և անիմիստական պաշտամունքի շուրջ:
 5. Ալեքսանդրից հետո նրա տերությունը քանի պետության բաժանվեց։
  Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության բաժանումը տեղի է ունենում մ․թ․ա․ 280-ական թվականներին։ Արդյունքում՝ Մակեդոնիայի աշխարհակալության տրոհման և առհասարակ՝ Ալեքսանդրի արշավանքների հետևանքով պատմության թատերաբեմ են դուրս գալիս տասնյակ նոր պետություններ։ Դրանց թվում էին երեք խոշոր հելլենիստական պետությունները, որոնք էլ համարվում էին Մակեդոնիայի աշխարհակալության իրավահաջորդները։ Դրանք էին Պտղոմեոսյան Եգիպտոսը, Պարգամոնյան Հունաստանը և Սելևկյան կայսրությունը։ Սելևկյանների կայրությունն իր ժամանակաշրջանի հիմնական հելլենական մշակույթի կենտրոնն էր, որտեղ կենտրոնացել էին հունական քաղաքական էլիտան։ Հույն ժողովուրդը սկսեց արտագաղթել բուն Հունաստանից դեպի Սելևկյանների կայսրություն։
 6. Մագնեսիայի ճակատամարտը ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Սելևկյան պետության համար։
  Ք. ա. 190 թվականին Մագնեսիա քաղաքի մոտ Սելևկյանները ծանր պարտություն կրեցին հրոմեացիներից: Ասորիքը միացվեց հայոց տերությանը: Դա Սելևկյան պետության վերջն էր:
 7. Ինչպե՞ս Տիգրան Մեծը բազմեց Սելևկյան գահին։
  Երկիրը բզկտվում էր գահակալական կռիվներից և նրանք հրավիրեցին հայոց արքա Տիգրան Մեծին ղեկավարելու երկիրը:
 8. Որո՞նք էին հելլենիստական մշակույթի ձեռքբերումները։

Պարապմունք 71

Ամփոփ աշխատանք։
Թեմա –  Տոկոսներ, Մասեր , Հարաբերություն, Միջին  թվաբանական  /                                                                                                                              

  1. Գտեք  տրված  թվերի 4/3  մասերը .                                            

 ա)  63, 63=63:3=21×4=84        բ)  222 222=222:3=74×4=296

 2. Գտեք   թիվը, եթե հայտնի է , որ  նրա

               ա)  25  % – ը   հավասար է 115-ի

100:25=4×115=460

                բ)  10  % – ը   հավասար է   40-ի

100:10=10×40=400

3.  Որոշեք , թե  առաջին թիվը  երկրորդի  քանի՞  % -ն  է  կազմում.

                16-ը՝       64-ի,=1/4

                 30-ը՝      60-ի=1/2              

   4 .    81  թիվը   բաժանեք  2 : 7  հարաբերությամբ:

81:9=9

9×2=18

9×7=63

5.  Գտեք թվերի միջին թվաբանականը.

         60,  5,  11,  26,  123=(60+5+11+26+123:5)=45r

6.   Հողամասի  ցանկապատի  երկարությունը  72 մ է:  Ցանկապատի  1/8  մասը ներկված                                                                                                                              

է կարմիր գույնով,  1/6  մասը՝     կապույտով,  իսկ մնացածը՝ ծիրանագույնով:  Քանի՞ մետր է  ներկված  ծիրանագույնով:  

Պատ.’ 51

 7. Ուղղանկյան իրական չափերն են՝   երկարություն  64մ , լայնություն  50 մ:  Ի՞նչ պարագիծ  կունենա այդ ուղղանկյունը հատակագծում, եթե տրված է   մասշտաբը   1 : 100   -ի:
8. Օդի ջերմաստիճանը կիրակի օրը -6 ℃ էր: Երկուշաբթի օրը օդի ջերմաստիճանը նախորդ օրվա համեմատ 2° -ով ցածր էր, իսկ երեքշաբթի օրը 5° -ով բարձր, քան երկուշաբթի օրը: Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը երեքշաբթի օրը:

Թվաբանական Միջին

Պարապմունք 70.
Նախագիծ։
Նախագծի իրականացման  ընթացքը։
Սովորողը իր բլոգում նոր գրություն է բացոմ, վենագիրը գրում  է՝
Թվաբանական միջին։
Բացում է միջին դպրոցի էլ․ մատյանների էջը, գտնում է մատյանից իր անուն, ազգանունը, կազմում է գնահատանիշերի աղյուսակ, տես ստորև նկարը, որտեղ  դուրս է գրում  առաջին ուսումնական շրջանում իր ստացած  ամսական գնահատանիշերը բոլոր առարկաներից, հաշվում է առաջին ուսումնական շրջանում  բոլոր առարկաների գնահատանշերի թվաբանական միջինը, ստացած արդյունքը  համեմատում է  էլ․մատյանում դրված ամփոփ գնահատինիշի հետ։ Տարաձայնությունների դեպքում անհրաժեշտության դեպքում գրում է համապատասխան դասավանդողին, արտահատում է իր բողոքը կամ գոհունակությունը։ Կարծիքը գրում է աղյուսակի վերոջմ։

Առարկասեպտեմբեր/գնահականհոկտեմբեր/գնահատաննոյեմբերգնահատականդեկտեմբեր/գնահատականմիջին թվաբանական
Մաթեմ87887,75=8
Մայրենի66666
Պատմություն89888,25=8
Բնագիտություն78787,5=7
Ռուսերեն88877,75-8

Սալորաչրերի մասին

Օգտակար հատկություններ

Սալորաչիրը պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ (E, բետա-կարոտին, PP, C և B խմբի վիտամիններ), միկրոէլեմենտներ (երկաթ, կալիում, կալցիում, նատրիում, մագնեզիում, ֆոսֆոր, կոբալտ, յոդ, ցինկ, ֆտոր, մանգան, պղինձ) և այլ օգտական նյութեր (շաքար, պեկտիններ, օրգանական թթուներ, օսլա, ածխաջրեր և սպիտակուցներ): 

Օրգանական թթուներից սալորաչրի մեջ գերակշռում է խնձորաթթուն, բայց կան նաև կիտրոնաթթու, սալիցիլային թթու, թրթնջուկաթթու (щавелевая кислота): Սալորաչրում պարունակվող պոլիֆենոլների շնորհիվ այս չիրը դրականորեն է ազդում անոթների պատերի առաձգականության բարձրացման վրա և ամրություն է հաղորդում դրանց: Դա էլ իր հերթին բարենպաստ ազդեցություն է թողնում ամբողջ սիրտ անոթային համակարգի աշխատանքի վրա: 

Վնասակար հատկություններ

Շաքարային դիաբետ կամ ճարպակալման խնդիր ունեցող մարտկանց չի կարելի օգտագործել սալորաչիր, շաքարի մեծ չափաբաժնի պարունակության համար: 

Սալորաչիրը հակացուցված է կերակրող մայերի համար, քանի որ կարող է առաջացնել ստամոքսի փքվածություն կամ ալերգիա նորածնի մոտ:  Սալորաչիրը հակացուցված է նաև նրանց համար, ովքեր երիկամներում քարեր ունեն, քանի որ կարող է հիվանդության սրացման պատճառ դառնալ, ինչպես նաև նրանց համար, ովքեր սալորաչրից ալերգիա ունեն:


Պարապմունք 69

1.Գրիր չորս բնական թվեր, հաշվիր այդ թվերի միջին թվաբանականը։

2.Գրիր չորս բացասական ամբողջ թվեր, հաշվիր այդ թվերի միջին թվաբանականը։

3.Գրիր երկու ռացիոնալ թիվ, հաշվիր այդ թվերի միջին թվաբանականը։

Կրկնողություն։
4. Աշխատանք գրքից, համար 495-500, էջ՝ 97

Պարապմունք 68

Նոր թեմա՝ Միջին թվաբանական
Տեսական մասը լսիր այստեղ։

Օրինակ՝ ունենք 4, 10, 12, 14 թվերը: Դրանց միջին թվաբանականը գտնելու համար պետք է հաշվենք թվերի գումարը 4+10+12+14=40, ապա գումարը պետք է բաժանել այդ թվերի քանակին՝ 4, կստացվի 40/4=10:

Առաջադրանքներ։
1.Հաշվեք տրված թվերի միջին թվաբանականը.
ա) 10, 12, 15, 11․ (10+12+15+11= 48/4= 12)
բ) 22, 33, 45. (22+33+45=100/3)
գ) 3, 5, 8, 16, 28, 36,45 (3+5+8+16+28+36+45= 141/7)
դ) 74, 0, 82 (74+0+82=156/3= 52 )

 1. Հաշվեք տրված թվերի միջին թվաբանականը.
  ա) -5, -7 (-5+(-7)=+12/2= +6 )
  բ) -2, -3, -4, -5 (-2+(-3)+(-4)+(-5)= +14/4)
  գ) -11, -10, -9, -8 (-11+(-10)+(-9)+(-8)= +38/4)
  դ) 0, 10, -10, 20, -20 (0+10+(-10)+20+(-20)= +60/5= +12 )
 2. Հաշվեք տրված թվերի միջին թվաբանականը.
  ա) 1/5, 1/10 (1/5+1/10= 1/15×2= 30/2= 15)
  բ) 2, 1/3, (1/3+2= 1/5×2= 10/2= 5)
  գ) 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 (1/2+1/3+1/4+1/5= 1/14×4= 56/4= 14)
  դ) 0, -¼ (0+1/4= 1/4)

Կրկնողություն;
4.Գտե՛ք, թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա) | -4 | = 4
բ) | 0 | = 0
գ | -12 | – 2 = 10,
դ) – | 1 | = –1,

 1. Մի թիվ 4-ից փոքր է։
  ա) Այդ թիվը անպայման դրակա՞ն է։ ոչ
  բ) Այն անպայման բացասակա՞ն է։ ոչ
 2. Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։ ոչ
 3. Երկու թվերի արտադրյալը դրական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։ մինուս (բացասական)
 4. Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։ մինուս և մլյուս ( բացասական և դրական)

Պարապմունք 63

1. Գայանեն, Գոհարը, Վազգենը և Գոռը միասին հավաքել են 10 սունկ, ընդ որում բոլորը՝ տարբեր քանակներով։ Գայանեն հավաքել է բոլորից շատ, իսկ Գոհարը՝ բոլորից քիչ։ Տղանե՞րն են շատ սունկ հավաքել, թե՞ աղջիկները։

Նրանք հավաքել են հավասար քանակի սնկեր։

2. 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։


9-հատ 6 տեղանոց նավ և 6-հատ 4 տեղանոց նավ

3. Զբոսաշրջիկը ճանապարհի կեսը և էլի 2 կմ անցել է ոտքով, մնացած ճանապարհի կեսը և էլի 4 կմ՝ մեքենայով, ինչից հետո նրան մնացել է անցնելու 12 կմ։ Քանի՞ կիլոմետր է ամբողջ ճանապարհը։

((12+4)*2+2)*2=68

4. AB հատվածի վրա նշված է մի C կետ։ Քանի՞ անգամ է AC և CB հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը փոքր AB հատվածի երկարությունից։

2 անգամ։

5. Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000 ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պարտաճանաչ եղել:

Երկրորդ տեղամասի ընտրողները։

6. Քառակուսու կողմը 55 սմ է։ Ուղղանկյան մակերեսը քառակուսու մակերեսի 3/5 -ն է։ Որքա՞ն է ուղղանկ­յան լայնությունը, եթե նրա երկարությունը հավասար է քառակուսու կողմին։

33 սմ․

7.Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում և երրորդում՝ 43, երրորդում և չորրորդում՝ 34, չորրորդում և հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։

5-րդ փաթեթի մեջ կա 100-52-34=14
4-րդ փաթեթի մեջ կա 30-14=16
3-րդ փաթեթի մեջ կա 34-16=18
2-րդ փաթեթի մեջ կա 43-18=25
1-րդ փաթեթի մեջ կա 52-25=27

8. Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որքա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։

1200 — 1200 * 23/25 = 1200 — 1104 = 96