Դաս 2 – Հայաստանի Պատմավարչական Բաժանումները – Սեպտեմբերի 19-23

Տեսաֆիլմ 1

Տեսաֆիլմ 2

  1. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը/գրավոր/։

Մեծ Հայքը կոչվում է Մեծ Հայաստան։ Մեծ Հայքը բաժանված է եղել 15 նահանգների։

Տայք, Գուգարք, Բարձր Հայք, Մոկք, Կորճայք, Պարսկահայք, Ծոփք, Աղձնիք, Այրարատ, Սյունիք, Ուտիք, Արցախ, Տուրբերան, Վասպուրական, Փայտակարան։

  1. Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք նախնադարի փուլերը/գրավոր/։

Նախնադարի փուլերն են քար, պղինձ, բռոնզ։ Քարե դարը բաժանվում է 3 մասի Հին քարեդար, Միջին քարեդար, Նոր քարեդար։

  1. Որքա՞ն է ՀՀ տարածքը, Մեծ Հայքի ո՞ր մասն է այն կազմում/գրավոր/։

ՀՀ տարածքը կազմում է 1/13 մասը 29․800քառակուսի կմ։

  1. Պատմե՛ք հին քարի դարի բնորոշ գծերի մասին։ Պալեոլիթյան ի՞նչ կայաններ գիտեք Հայաստանում /գրավոր/։

Մարդիկ քարե դարում ապռում էին փոքր խմբերով, որոնք կոչվում էին հոտ։ Մարդկանց բոլոր աշխատանքային գործիքները քարից էին պատրաստված։ Մարդիկ քարե դարում արաջին անգամ կրակ ստացան։

Դաս 1 – Հայկական Լեռնաշխարհ – Սեպտեմբերի 12-16

Տեսաֆիլմ 1

Տեսաֆիլմ 2

  1. ԲԱՑԱՏՐԵ՛Ք «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ԲԱՆԱՎՈՐ , ԷՋ 7-8/

Հայրենիք հասկացողությունը այնտեղն է որտեղ մարդիկ ծնվում են, ապրում են, արարում են և կերտում են իրենց պատմությունը։ Մեր հայերի հայրենիքը կոչվում է Հայաստան կամ Հայք։

  1. ՆԿԱՐԱԳՐԵ՛Ք ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԵՐՆ ՈՒ ԼՃԵՐԸ/ԳՐԱՎՈՐ /

Կուր գետը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսում։

Արևելքում գտնվում են Կասպից ծովը և Ուրմիա լիճը։

Իսկ արևմուտքում գտնվում է Փոքրասիական սարահարթը։

Մայրենի, 6-րդ դասարան, 26.09.2022

Համեմատի՛ր բառի իմաստները տարբեր նախադասություններում:

Փափկել, սուր, ալիք, փչել:

Սուր դանակ է. պետք, որ այդ բիծը քերեմ:

Շատ սուր մարդ է ընկերս, նրա խոսքը լսել չի լինում առանց ծիծաղի:

Ալիքը խորտակված նավի մի բեկոր ափ հասցրեց:

Կյանքի ալիքը նրան շպրտել էր ընտանիքից հեռու:

Քամին փչել էր ամբոդջ ուժգնությամբ:

Ընկերները գիտեին, որ նա փչել էր, ոչ մի վագրի էլ չի հանդիպել: Մոմն արևից փափկել ու ծռմռվել էր:

Մի քանի քաղցր խոսքից փափկել էր, չորությունից ու խստությունից հետք չէր մնացել:

Պարապմունք 13

1.Թվային մասշտաբ ասելով ի՞նչ ես հասկանում:

Հատակագծի որևէ գծի երկարության հարաբերությունը համապատասխան իրական գծի երկարության կոչվում է մասշտաբ:

2.Քարտեզի վրա Դիլիջան և Արթիկ քաղաքների հեռավորությունը 5սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեռավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի մասշտաբը 1:1000000 է:

5×1000000=5000000սմ=50000մ=50կմ

3.Քարտեզի վրա Գորիս և Վանաձոր քաղաքների հեռավորությունը   7սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեռավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի մասշտաբը 1:5000000 է:

7×5000000=35000000սմ=350000մ=350կմ

4.Քարտեզի մասշտաբը 1:300000 է: Տեղանքում երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը 12կմ է: Որոշիր այդ քաղաքների հեռավորությունը քարտեզի վրա:

12×3000000=36000000սմ=360000մ=360կմ

5. Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հողակտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատասխան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է`

ա) 3սմ=30մմ. բ) 1դմ=10սմ.

6. Քարտեզի վրա Դիլիջան և Արթիկ քաղաքների հեռավորությունը 5սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեռավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի մասշտաբը 1:1000000 է:

5×1000000=5000000սմ=50000մ=50կմ

Կրկնողության համար:
Հաշվիր՝
11/121:1/11+35/70×2=12
Կրճատիր՝
13/169=1/13
21/28=3/4
25/125=1/5
49/14=7/2
24/32=3/4