23․10․2020

Առաջադրանքներ 23.10.2020

  1. Հաշվիր արտադրյալը՝

1456×370=543720

1202×314=377428

1237×751=928987

2. Գրիր անհայտ գումարելին և կատարիր ստուգում:

902 + 348 = 1250

3001 + 2436 = 5437

3. Գործարանը պետք է գնի 2177 կգ մետաղալար, որի մեկ կիլոգրամն արժե 311 դրամ: Ընդամենը որքա՞ն գումար է պետք դրա համար:

Լուծում։ 2177×311=677042

4. Տրված թվերը դասավորիր Նվազման կարգով:

98, 652, 741112, 6529, 9888, 2, 3147

741112,9888,6529,3147,652,98,2

5. Գտիր այն թվերը, որոնց գումարը 3450 է, իսկ տարբերությունը՝ 0:

Լուծում։ 1725

Ստեփան Զորյան «Չալանկը»

Առաջադրանքներ

1. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր ընդգծված բառերը:

Հատընդհատ-ընդհատական, պարբերաբար ընդհատվող

Տարակուսով-երկմտել, վարանել

Հախուռն-համարձակ, խիզախ

Պատկառանքով-հարգանքի զգացում, պատիվ, պատվազգացում

Քյոխվի-գյուղի կառավարիչ, տանուտեր, գյուղապետ

2. Պատմվածքից դուրս գրիր քեզ համար անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Քյոխվի-գյուղի կառավարիչ, տանուտեր, գյուղապետ

Հախուռն-համարձակ, խիզախ

3. Պատմվածքից դուրս գրիր Չալանկին նկարագրող հատվածները:

Մեր Չալանկը մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ։

4. Վերնագրիր առաջին հատվածը:

Չալանակի մասին

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր: Լուսամատ-լուսեղեն՝ լույսի պես սպիտակ մատներով:
  2. Կազմիր նախադասություններ ընդհատել, տարօրինակ, զարթնել բառերով: Ես կարդում էի իսկ իմ քույրիկը ինձ ընդհատեց։ Ես մեր տանը լսեցի տարորինակ ձայն։ Ես գիշերը միամիտ զարդնեցի։
  3. Ի՞նչ առածներ գիտես շան մասին: Գրիր։ Շանը հետ հնգերաց, մհակը ձեռքատ վեր մե քցել։ (Արցախ), շունը շան միս չի ուտի։
  4. Վերնագրիր հատվածը: Չալանակը առաջին անգամ ձյուն տեսավ։
  1. Հատվածից դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը, օրինակ՝ խնդրել- թ լսում ենք, դ գրում։ Հետևեցի-եվ լսում ենք, և գրում ենք։ Դարձյալ-ց լսում ենք, ձ գրում ենք։ Չկային-ի լսում ենք, յ գրում ենք։
  2. Վերնագրիր 3-րդ հատվածը: Չալանակի ուրախությունը։

Русский язык

15.10.-20.10.
Дополнительная проверочная работа:

1.Спишите. Подчеркните буквы, которые пишутся, но не произносятся. Составьте с этими  словами предложения.
солнце, сердце, лестница, здравствуйте, праздник, честный,
радостный, счастливый, поздний. Составьте с этими  словами предложения.

2.Запишите в правильной форме:
Я (знать) знаю, где аэропорт. Дети (любить) любят гулять. Сейчас мы (писать) пишем упражнение. Лиза хорошо (отвечать) отвечает урок. В классе ученики (читать и слушать) читают и слушают Георгий (делать) делает задание. Дедушка и бабушка (отдыхать) отдыхают.

3.Допишите окончания. (какой?; какая?; какое?; какие?)
Зелёное  дерево – зелённые  деревья; высокий  дом – высокие дома; большой  словарь – большие  словари; умный  человек – умные  люди; дорогая   вещь – дорогие  вещи; хороший  друг – хорошие  друзья; красивое  здание – красивые  здания; новая  машина – новые  машины; тёмная  ночь – тёмные  ночи; жёлтый  лимон – жёлтые  лимоны; интересный  фильм – интересные  фильмы; низкое  кресло – низкие  кресла; красное  яблоко – красные  яблоки; маленькая  площадь – маленькие  площади; тёплый  день – тёплые  дни; синая  чашка – синие  чашки; шоколадный торт – шоколадные торты; солнечный день – солнечные дни; солёный огурец – солёные огурцы; зимний вечер – зимние вечера; модный костюм – модные брюки; оперный театр – оперные театры; выходной день – выходные дни.

Բնագիտություն և հայրենագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ է պատմությունը, և ինչո՞ւ է անհրաժեշտ այն լավ իմանալ:

Այդ պատմությունը մեր հին նախնիերի մասին է։

Պետք է լավ իմանանանք որ իմանանք ինչ է եղել մեր նախնիների հետ։

2. Ւ՞նչ է դարը:

Իսկ ի՞նչ է դարը: Երբ մենք խոսում ենք որևէ իրադարձության մասին, որը տեղի է ունեցել ոչ շատ հեռավոր անցյալում, ապա նշում ենք այդ իրադարձության տարեթիվը, օրինակ, մենք ասում ենք. Հայ մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանը ծնվել Է 1869 թվականին կամ մարդն առաջին անգամ տիեզերք թռավ 1961 թվականք ապրիլի 12-ին:

3. Ինչպե՞ս է ընդունված կատարել տարիների հաշվումը:

Հովանես Թումանյանի ծննդով 

Լրացուցիչ աշխատանք

Որ դարին են պատկանում հետևյալ պատմական թվերը՝

66թ., 301թ., 2018թ., 405թ., 451թ., 1031թ., 1890թ., 1900թ., 678թ., 980թ., 760թ., 540թ.:

14.10.2020

Առաջադրանքներ 14.10.2020

1.Հաշվիր՝ օգտվելով բազմապատկման հատկությունից:

 8 x 70 x 5=5x70x8x=(5×8)x70=2800

 7 x 7x 0=(0x7)x7=(7×7)x0=49

(8 x 8) x 5=5x(8×8)=(5×8)x8=320

2.Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե  a=5:

20 x (a x 63)=6300

3.Արտահայտիր նշված միավորներով:

5 ժ = վրկ

6 կմ = ? դմ

2 տ 2 ց  = ? կգ

4.Թիվը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

741006=7x100000x4x10000x1x1000x0x100x0x10x6

4.Երկու անոթներում միասին կա 46 լ ջուր: Եթե առաջին անոթում ավելացնենք ևս 8 լ ջուր, ապա անոթներում ջրի քանակները կհավասարվեն: Որքա՞ն ջուր կա յուրաքանչյուր անոթում:

Է-ե-ի ուղղագրությունը

5. Գրիր տրված բառերի հականիշները:

(արու) էգ, (մուտք) ելք, (թանկ) էժան, (դժբախտ) բախտավոր, (վերելք) վայրէջք, (հայտնվել) անհետանալ,

6. Մեկական բառ կազմիր` երգ, երանգ, եզր, եղբայր արմատները դնելով բառի սկզբում և վերջում:

Օրինակ` եփ-եփել, կիսաեփ

Երգ-երգիչ, երգչուհի, պարերք։

Երանգ-կապույտ երանգ,

է-ե-ի ուղղագրությունը առաջադրանք

3.Բաց թողնված տեղերում գրիր է կամ ե:

զարկերակ, սկզբից ևեթ, ստորերկրյա, հնէաբան (հնէաբան նշանակում է անհետացած հնագույն կենդանիների և բույսերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող մարդ), երբևիցե, որևէ, էլեկտրաէներգիա, մանրէաբան, չէր ուզում, չեմ ուզում, կինոէկրան, ամենաէժան:

4.Տրված բառերը դասավորիր ըստ իմաստների:

ելակ, գոմեշ, եգիպտացորեն, եղինջ, երինջ, երեքնուկ, եզ, եղջերու, եղրևանի, եղևնի, երիցուկ, եղնիկ, եղեգ:

կենդանիներ-գոմեշ, երինջ, եզ, եղջերու, եղնիկ։
բույսեր-ելակ, եգիպտացորեն, եղինջ, երեքնուկ, եղրևանի, եղևնի, երիցուկ, եղեգ։

8. Առաջադրանք 3-րդից ընտրիր 5 բառ և կազմիր նախադասություններ:

Ամենաէժան-ես տեսա խանութում էժան շորիկ։

Կինոէկրան-մենք գնացինք թատրոն և տեսանք կինոէկրանին լավ մուլտֆիլմ։

Բույսեր-Մենք հավաքում էինք ընկերների հետ բույսեր։

Էջ-ես կարդացի 5 էջ։

Էակ-ես տեսա մի մարդ էակ։

13.10.2020

Առաջադրանքներ 13.10.2020

  1. Հաշվիր՝ օգտվելով գումարման հատկություններից.
  2. 24+2+98=98+2+24⇒(98+2)+24=100+24=124

8+56+12=12+56+8=(12+8)+56=20+56=76

247+950+50=50+950+245=(50+950)+245=1245

2. Հաշվիր արտահայտության արժեքը.

427400:(4×50)-(34×66-345):3

3. Լրացրու աղյուսակը.

Ուղղանկյուն        15 սմ                     25 սմ

4. 440 ուղևորի համար նախատեսված <<Բոյինգ-777>> ինքնաթիռն ունի երեք սրահ: Երկրորդ սրահի նստատեղերը 30-ով ավելի են առաջինի նստատեղերից: Երրորդ սրահի նստատեղերը 8-ով ավելի են առաջին սրահի նստատեղերից: Որքա՞ն նստատեղ կա յուրաքանչյուր սրահում:

440-30=402

Ջերմոց լաբարատորիա

Մենք այսօր գնացինք ջերմոց լաբարատորիա։ Մենք այնտեղ տեսանք շատ-շատ լավ կենդանիներ և նրանց հետ սկսեցինք խաղալ և ուրախանալ։ Ես ամենաշատը սիրեցի փոքրիկ մկնիկներին որովհետև նրանք շատ փոքրիկ էին և լավն էին։ Այնտեղ նաև մենք տեսանք թութակներ և գերմանամուկ։

Մեկել մենք բարձրացանք վերև և տեսանք այնտեղ շատ ձկներ և գնացինք հետո դասարան։

Եվրասիա

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Եվրասիա մայրցամաքն իր մեջ է ներառում երկու աշխարհամաս. Եվռոպա և Ասիա:

Ասիայում են ապրում ամենագեղեցիկ թռչունը` Սիրամարգը, և հնդկական փիղը:

Այս մայրցամաքում կա 84 պետություն, որոնց թվում ամենափոքր պետությունը` Վատիկան, և ամենամեծ պետությունը` Ռուսաստանն:

Այստեղ են գտնվում աշխարհի ամենաբարձր գագաթը` ,Ջոմոլունգման և ամենախոր լիճը` Բայկալը: