Պարապմունք 8

1.Կատարիր գործողությունը.

5.⅓:2.½=16/3:5/2=32/15
1.11/13+2.2/13=3.13/13=4
⅓:⅛=8/3
½+⅕=7/10


2. Գրիր մի քանի պարզ թիվ, մի քանի բաղադրյալ թիվ:
Հիշեցում: Պարզ թվերը  այն բնական թվեր են, որոնք ունեն իրարից տարբեր միայն երկու բաժանարար, այսինքն` բաժանվում են միայն մեկի, իրենց վրա։

Հիշեցում: Բաղադրյալ են կոչվում այն բնական թվերը, որոնք ունեն երեք և ավելի բաժանարար։

Պարզ թվեր
5, 7, 13, 17,

Բաղադրյալ թվեր
9, 8, 6, 18, 21

3.Հաշվիր տառային արտահայտության արժեքը, եթե a=5, b=125

a*15+ b:25=80
(b-a)*10=1200
250:b-(a-4)=1
(b-20)*(a+1)=630

4. Հնգանկյան պարագիծը 30 սմ է: Նրա ամենամեծ կողմը 8սմ է, իսկ ամենափոքրը՝ 4 սմ: Մյուս երեք կողմերն իրար հավասար են: Որքա՞ն է այդ կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը:

Լուծում։ 1․30-8-4=18 2. 18։3=6

Պատ․՝ 6

5. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) 67 + 837 = 904
բ) 1352 + 1025 = 2377
գ) 375 + 185 = 560
դ) 447 + 1235 = 1682
ե) 1000 = 103 + 897
զ) 21345 = 19731 + 1614

 6.Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5: Ո՞րն է այդ թիվը:

Լուծում։ 1․ 5-5*27=0

Պատ․՝ 0