Ռացիոնալ թվեր Պարապմունք 56.

 1. -7/2=-7:2
 2. +1/2=+1:2
 3. -8.2/5=-42/5=-42:5
 4. -3. 3/25=-78/25=-78:25
 5. +2. 1/4= +9/4=+9:4
 6. -17. 3/7=-122/7=-122:7

Բացասական կոտորակներ- -2/3, -5/7,-4/9:

Դրական կոտորակներ- 1/4, 0/8, 3/11, 4/7:

747. Գրե՛ք հետևյալ կոտորակներին հակադիր կոտորակները.

 1. -7/9
 2. +14/15
 3. -8/3
 4. +11/19
 5. +5/6
 6. -25/32
 7. -7/20

ա)+6. 7/10

բ)-2. 3/8

գ)-95/99

դ)+45. 2/3

ե)0

զ)+4/5

է)-8. 9/11

ը)+5. 12/27

Պատ.’ 0

-8, -3/2,-11,-9,-5,-14,-25. 3/7, -7. 23/250:
բ) դրական կոտորակային թվերը

+4/3,+8. 3/4:
գ) բացասական կոտորակային թվերը

-3/2, -9. 13/20, -5. 837/1000, -25. 3/7, -7. 23/250:

դ) բնական թվերը

+13, +1, +2:

ե) ամբողջ թվերը

-8,-11,+13,-9,-5,+1,0,-14,+2:

զ) դրական թվերը

+13, +1,+2:

-8, -3/2,-11,-9,-5,-14,-25. 3/7, -7. 23/250:
բ) դրական կոտորակային թվերը

+4/3,+8. 3/4:
գ) բացասական կոտորակային թվերը

-3/2, -9. 13/20, -5. 837/1000, -25. 3/7, -7. 23/250:

դ) բնական թվերը

+13, +1, +2:

ե) ամբողջ թվերը

-8,-11,+13,-9,-5,+1,0,-14,+2:

զ) դրական թվերը

+13, +1,+2:

751-այո

752-այո

753-այո

Մայրենի, 6-րդ դասարան, 30.01.2023

 • Վերհիշում ենք.
  • Ի՞նչ է արմատը:
  • Ի՞նչ է ածանցը:
  • Ի՞նչ է հոդակապը:

Առաջադրանքներ՝

 1. Նշված արմատներով կազմի՛ր հոդակապով և ածանցավոր բառեր, օրինակ՝

Արմատ՝ արև

Ածանցավոր՝ արև+ային

Հոդակապով՝ արև+ա+ծաղիկ

Թագ — թագ-ավոր

Թագ — թագ-ա-դրում

Մարդ — մարդկ-ային

Մարդ — մարդ-ա-կեր

Գիր — գիր-ք

Գիր — գր-ա-վիչ

Մազ — մազ-ոտ

Մազ — մազ-ա-կալ

Դաս — դասա-տու

Դաս — դաս-ա-րան

Ձեռ — ձեռ-ք

Ձեռ — ձեռ-ա-գիր

Արմատածանց,  հոդակապ

Ա․Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահատող մասն է, հիմքը: Արմատը արտահայտում է բառի հիմնական իմաստը և չի բաժանվում բաղադրիչների:

Օրինակ՝ թագ արմատից ունենք թագավորանթագթագուհի բառերը:

Բ․Բառի վերջից կամ  սկզբից ավելացող մասնիկները, որոնք փոխում են բառի իմաստը և կազմում նոր բառեր, կոչվում են ածանցներ:

Օրինակ՝ տուն-անտունգիրգրություն, խմորխմորեղեն:

Այս բառերի անությունեղեն մասնիկները ածանցներ են:

Գ․ Ա ձայնավորը, որն իրար է կապում բաղադրյալ բառի տարբեր բաղադրիչները, կոչվում է հոդակապ օրինակ՝ ծով+ա+նկար

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւԱրմատներնընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

անամոթ-ան-ամոթ

ամպոտ-ամպ-ոտ

քարոտ-քար-ոտ

օդային-օդ-ային

դժգոհ-դժ-գոհ

հեռավոր-հեռ-ավոր

բարություն-բար-ություն

գրավոր-գր-ավոր

անորոշ-ան-որոշ

տհաճ-տ-հաճ

2. Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց

ամառային
ջերմություն

ջերմանավ
նավահանգիստ

նավավար
վարիչ

վարել

ղեկավար
հազարավոր

հազարամյակ

3. Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատներով ու ածանցներով՝

քարտեզ, հողաթափ, դասարան, տնական, երկարաժամկետ, հերոսուհի, սխալմամբ։

Տնային, հենարան, խորհրդավոր, հանցանք, դեղնավուն։

4. Բառաշարքից առանձնացրո՛ւ  հոդակապ ունեցող բառերը(կանբառերորոնցում հոդակապ չկա)։ Հոդակապ ունեցող բառերումգունավորի՛ր արմատները և հոդակապը։

Օրինակ՝ Հյուրախաղ հյուր+ա+խաղ

Օձաձուկ-օձ-ա-ձուկ

լայնարձակ-լայն-արձակ

մրգահյութ-մրգ-ա-հյութ

փորձանոթ-փորձ-անոթ

հողագունդ-հող-ա-գունդ

արծաթագործ-արծաթ-ա-գործ

նախշազարդ-նախշ-ա-զարդ

ալրաղաց-ալր-աղաց

հայազգի-հայ-ազգի

ծաղկափոշի-ծաղկ-ա-փոշի

նույնարմատ-նույն-արմատ

ծառատունկ-ծառ-ա-տունկ

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

 1. Լրացրո՛ւ մեկից ավելի արմատ և ածանց ունեցող (բարդածանցավոր) բառերի շարքը:
  • Սառնասրտություն, կիսագնդային, հեռախոսավարուհի, երկրաչափական:
 2. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:
  • Խիտ սաղարթներ ունեցող, գեղեցիկ քանդակված, նուրբ ճաշակով, լեռնային աշխարհ, բարձր գագաթ ունեցող, թմբուկ խփել, սարսափ ազդող, ասֆալտով պատված, դանդաղ սահող, քաղաքին հատուկ:

Դեկտեմբերի 19-21

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԱՅՍ ՆԱԽԱԳԻԾԸ։

 1. Որտե՞ղ են ապրում իրանցիները և Հայաստանի ո՞ր կողմի հարևաններն են։

Իրանացիները ապրում են Պարսկաստանում,Իրանը հարավ-արևելք սահմանակից է Հայաստանին, Ադրբեջանին և Նախիջևանին։

 1. Հնում ե՞րբ էին հայերը տոնում Նոր տարին և ինչպե՞ս էր այն կոչվում։

Հայերն այդ տոնը նշում են անհիշելի ժամանակներից սկսած։ Մեր հները Ամանորն անվանել են նաև այլ անուններով. Նավասարդ, Տարեմուտ, Տարեգլուխ, Կաղանդ, Լոլե, Նոր տարի։ Հազարամյակների ընթացքում տոնը նշելու ժամանակը փոփոխվել, հետ ու առաջ է ընկել։ Խոր անցյալում հայոց նախնիները Ամանորը տոնել են գարնան զարթոնքին Արեգ ամսին մարտի 21-ի գիշերահավասարի օրը։

 1. Հայերի հարևան իրանցիներն ե՞րբ են տոնում Նոր տարին և ինչպե՞ս է այն կոչվում։

Իրանցիները Նովրուզը նշում են գարնան առաջին օրը և իրանական օրացույցի տարվա սկիզբը։ Այն տոնվում է ​​գարնանային գիշերահավասարի օրին, ինչը սովորաբար տեղի է ունենում մարտի 21-ին:

 1. Հայերն ու իրանցիներն ի՞նչ ամանորյա սովորություններր ունեն։

Նովռուզի ընթացքում սփռոցի վրա սեղան է բացվում, որը կոչվում է Հաֆթ սին: Հաֆթ պարսկերեն նշանակում է 7, իսկ սինը պարսկական այբուբենի 15-րդ տառն է: Սփռոցի վրա պետք է շարված լինեն Ս տառով սկսվող 7 իր՝ չքաղված նորածիլ կանաչի՝ ափսեում (սաբզե), ածիկ (սամանու), փշատ (սենջեդ), սխտոր (սիռ), խնձոր (սիբ), աղտոր կամ սումախ (սոմաղ) և քացախ (սեռքե): Նաև ավանդական է սփռոցին դնել այլ իրեր, ինչպիսիք են հայելի, կենդանի ոսկե ձկնիկներ ջրի մեջ, սմբուլներ, ներկած հավկիթներ, մետաղադրամներ, և Շահնամե, Հաֆեզի դիվան, Ղուրան կամ Ավեստա գրքերից մեկը և այլ իրեր: Իրանում նաև գոյություն ունի Հաջի Ֆիրուզի ավանդույթը, ըստ որի մի տղամարդ սևացնում է ձեռքերը ու երեսը, կարմիր հագուստ հագնում կարմիր գլխարկով, և փողոցներում իր հետ դափ կամ դահիրա է մանածում և հետը երգում, ասմունքում ու պարում՝ մարդկանց իր հետ երգեցնելով և ծիծաղեցնելով: Նովռուզի ժամանակ հարազատները այցելում են միմիանց, և մեծերը երեխաներին դրամ են նվիրում:

Հայաստան

Հայերի մեջ տարբեր ժամանակներում նոր տարին տարբեր օրացույցներով ու ժամանակամիջոցում է նշվել, բայց դրանից տոնի էությունը չի փոխվել։ Ամանորի եղևնին հայկական ծագում չունի, սակայն հայերի մոտ վաղնջական ժամանակներից ծառի պաշտամունք է եղել։ Հայ իրականության մեջ առանձնահատուկ է եղել սոսենու, ուռենու, բարդու և կաղնու պաշտամունքը, ծառ զարդարելը զուտ հայկական երևույթ է եղել և մեզ է հասել վաղնջական ժամանակներից։ Եվրոպայում ծառ և եղևնի զարդարել են միայն 16-րդ դարից։ Հնուց ի վեր հայերը եղևնու փոխարեն Ամանորին զարդարել են ձիթապտղի կամ խնկի ծառ։ Մրգերով ու չրերով զարդարված Կենաց ծառը եղել է տոնի խորհրդանիշը։ Ամանորի գիշերը երեխաները շրջում էին տներով և տների երդիկից կախում էին գոտիներից ամրացված իրենց գուլպաները, որպեսզի տնեցիք կաղանդչեքով լցնեին դրանք։ Ենթադրաբար մերօրյա ամանորյա զարդարանքների մեջ կրակարանի մոտ կախված գուլպաները հայկական հին ամանորյա սովորություն են։ Հայերն ունեցել են նաև իրենց «Ձմեռ պապը»` հանձին Մեծ Պապուկի։ Ամանորյա սեղաններին պետք է լիներ առնվազն յոթ կերակրատեսակ։ Այդ թվում պարտադիր էին տոլման, անուշապուրը, մայրամապուրը, տարեհացը, գաթաները, աղանձը:

Մայրենի

 • Կունկնդրես Հանս Քրիստիան Անդերսենի հայտնի հեքիաթը:
 • Բլոգում կգրես, թե ինչ հասկացար հեքիաթից, ինչի մասին էր, ինչ էր սովորեցնում:

Այս հեքիաթը սովորեցնում է նրան, որ պետք չէ լինել միամիտ, պետք չէ շտապել, և պետք չէ անծանոթ մարդկանց վստահել:

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում մաթեմատիկա առարկայիցՎերջնաժամկետը՝ դեկտեմբերի 23

(Սովորող):
Մաթեմատիկա առարկայից իմ կատարած աշխատանքները տես այստեղ մաթեմատիկա 6-1 դասարան:

(Սովորող):
Այս ուսումնական շրջանում ուսումնասիրել ենք հետևյալ թեմաները, բայց ինձ ամենից շատ հետաքրքրել է այս թեման՝ պատահույթ, որովհետև այն շատ հեշտ և շատ հետաքրքիր թեմա էր։

Թեմաներն են՝
1.      Տառային արտահայտություններ,  օրինակ՝

«Մեկ գրիչը 20 դրամով թանկ է երկու մատիտներից»

2.     Հարաբերություններ,  օրինակ՝

Երկու թվերի հարաբերությունը ցույց է տալիս, թե քանի՞ անգամ է առաջին թիվը մեծ երկրորդից, կամ առաջին թվի ո՞ր մասն է կազմում երկրորդ թիվը:

3.     Համեմատություններ և նրանց հիմնական հատկությունը, օրինակ՝

Եթե 3·8=2·12, ապա 32=128

4.     Համեմատությունների վերաբերյալ խնդիր, բերեմ օրինակ՝

Քանի՞ բոքոն հաց պետք է Սամվելը նախապատրաստի 121212-օրյա քայլարշավի համար։

5.     Մասշտաբ, օրինակ՝

Օգտագործելով քարտեզի 1:12500000 մասշտաբը, գտնենք իրական հեռավորությունը տեղանքի վրա գտնվող 𝐴 և 𝐵 կետերի միջև, որոնց հեռավորությունը քարտեզի վրա 7 սմ է:

6.     Տոկոսներ,  օրինակ՝

Գտնենք 300 թվի 18% -ը:

7.     Պատահույթ,  օրինակ՝

Այս իրադարձությունների մեջ առանձնացնենք երեք տեսակներ:

1) Իրադարձություններ, որոնք միշտ կատարվում են:

2) Իրադարձություններ, որոնք երբեք չեն կատարվում:

3) Իրադարձություններ, որոնք երբեմն կատարվում են, իսկ երբեմն էլ՝ ոչ:

8.     Պատահույթի հավանականությունը,  օրինակ՝

Տուփում կա 2 դեղին գնդակ և 9 կանաչ գնդակ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ տուփից պատահականորեն վերցված գնդակը կլինի դեղին գույնի:

9.     Բացասական ամբողջ թվեր,  օրինակ՝

–5, –3, 1/2, +5, +10, –2, 0, +4, 3.1/2 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ թվերը:

10.  Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը,  օրինակ՝

 1. Ամբողջ թվերի շարքը և ամբողջ թվերի համեմատումը
  ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն ֊ դրական թիվը մեծ է զրոյից
  բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն ֊ բացասական թիվը փոքր է զրոյից
  գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական ֊ դրական թիվը մեծ է բացասական թվից։

11.  Կոորդինատային ուղիղ,  օրինակ՝

 1. Ի՞նչ կոորդինատ  կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից երեք միավոր հեռավորություն դրական ուղղությամբ`

բ) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն բացասական ուղղությամբ`

12.  Հակադիր ամբողջ թվեր,  օրինակ՝

Քանի որ −(−109)=109, ապա −109 թվի հակադիր թիվը 109-ն է:

13.  Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը,  օրինակ՝

Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է.

ա) -7 և 11
գ) -31 և -50

ա) |-7| = 7
|11| = 11
7 < 11

գ) |-31| = 31
|-50| = 50
31 < 50

14.  Ամբողջ թվերի գումարումը,  օրինակ՝

0+(−34)+14

15.  Ամբողջ թվերի հանումը,  օրինակ՝

Օրինակ

(+12)−(+9)=(+12)+(−9)=+3

(−11)−(−7)=(−11)+(+7)=−4

16.  Ամբողջ թվերի բազմապատկումը,  օրինակ՝

−25·2=−(25·2)=−50

17.  Ամբողջ թվերի գումարման օրենքները,  օրինակ՝

Օրինակ

(+3)+(−8)=−5

(−8)+(+3)=−5

18.  Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները,  օրինակ՝

Օրինակ 1. (+3)·(−8)=−24

 (−8)·(+3)=−24

19.  Ամբողջ թվերի բաժանումը,  օրինակ՝

ա) −25:5=−(25:5)=−5

20.  Կոորդինատային հարթություն,  օրինակ՝

Նկարիր պատկերներ կոորդինատների օգնությամբ՝

ա․ Ծիծեռնակ՝

(-5; 4), (-7; 4), (-9; 6), (-11; 6), (-12; 5), (-14; 5), (-12; 4), (-14; 3), (-12; 3), (-11; 2), (-10; 2),(-9; 1), (-9; 0), (-8; -2), (0; -3), (3; -2), (19; -2), (4; 0), (19; 4), (4; 2), (2; 3), (6; 9), (10; 11),  (3; 11), (1; 10), (-5; 4),
Աչք՝ (-10,5; 4,5)․


Պատրաստիր ուսումնական նյութ, կցիր հաշվետվությանդ։

Քայլերը։
ա/Ընտրիր վերը նշված թեմաներից որևէ մեկը.
բ/.Շարադրիր տեսական մասը
(ցանկության դեպքում կարող ես ներկայացնել տեսանյութի տեսքով)
գ/Կազմիր առաջադրանքներ, հարցեր թեմայի շուրջ, այնուհետև պատասխանիր կազմածդ հարցերին:

Պարապմունք 53

Առաջադրանքներ:

 1. Բացիր GEOGEBRA ծրագիրը, կոորդինատային համակարգում կառուցիր (2;1), (2;5), (6;5), (5;4), (6;3) (2;3) կետերը: Հատվածներով միացրու առաջին  կետը երկրորդին, երկրորդը՝ երրորդին, երրորդը՝ չորրորդին և այլն: Ի՞նչ պատկեր ստացար:

Պարապմունք 52

Թեմա՝ Կոորդինատային ուղիղ

1) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն դրական ուղղությամբ,

+5

բ) կոորդինատների սկզբից չորս միավոր հեռավորություն բացասական ուղղությամբ։
-4

2) Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞  ամբողջ թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3, բ) 0 և 4, գ) -7 և 15:

ա) –5 և 3

7

բ) 0 և 4

3

գ) -7 և 15

21

3) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե B-ի կոորդինատն է՝

ա) –9, բ) –1, գ) +3, դ) +10։

ա) –9

Գտնվում է ձախ կողմում, հեռավորությունը 5 միավոր է։

բ) –1

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 3 միավոր է։

գ) +3

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 7 միավոր է։

դ) +10

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 14 միավոր է։

ա) –9

Գտնվում է ձախ կողմում, հեռավորությունը 5 միավոր է։

բ) –1

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 3 միավոր է։

գ) +3

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 7 միավոր է։

դ) +10

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 14 միավոր է։


4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք
A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+5), F (–5), G (–4) կետերը:

5) Գծեք կոորդինատային ուղիղ, և նրա  վրա նշե՛ք
–7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10 թվերին համապատասխանող կետերը։

6) Կոորդինատային ուղղի վրա
A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8), F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ և ո՞րը՝ ամենից

աջ։
Ամենից ձախ — G(-10)
Ամենից աջ — E(+8)

7) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք նաև՝

ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ

բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

8.Գրեք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, բ) ամենամեծը  –5-ն է։

ա) ամենափոքրը –7-ն է

-7, -6, -5

բ) ամենամեծը  –5-ն է։

9.Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 և 7, գ) 3 և –13, ե) – 7 և –17,

բ) – 9 և – 11, դ) 0 և – 4, զ) 1 և – 8։

ա) – 8 < 7
գ) 3 > –13, 
ե) – 7 > –17
բ) – 9 > – 11
դ) 0 > – 4
զ) 1 > – 8։

10.Անկանոն կոտորակները դարձրու խառը թվեր. Կրկնողություն
31/10, 35/6, 121/20, 304/100

31/10 = 3 ամբողջ 1/10
35/6 = 5 ամբողջ 5/6
121/20 = 6 ամբողջ 1/20
304/100 = 3 ամբողջ 4/100


11. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) * + (+8) = –1,
բ) * + (+7) = –11,
գ) (+5) + * = 3,դ) –3 + (-*) = –6,
ե)(- *) + (+2) = –10,
զ)(+ 25) +(- *) = 20

ա) -9 + (+8) = –1
բ) -18 + (+7) = –11
գ) (+5) + -2 = 3
դ) –3 + (-3) = –6
ե)(-12) + (+2) = –10
զ)(+ 25) + (-5) = 20

Классная работа (Волшебные краски)

14-17 декабря

Задание 1. Прочитайте текст

Один раз в сто лет самый добрый из всех стариков, Дед Мороз,в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок и дарит ихмальчику или девочке. Этими красками можно нарисовать все что захочешь, и нарисованное оживет. Нарисуй корабль и плыви на нем.Можно нарисовать ракету и лететь на ней к звездам. Можно нарисовать стул и сесть на него. Волшебными красками можно нарисовать даже мыло и потом мыться им. Поэтому Дед Мороз приносит волшебные краски самому доброму из всех детей. И это понятно.
Если такие краски попадут к злому человеку, он може тсделать много плохого. Он может, например, нарисовать человеку второй нос, и у человека будет два носа.Поэтому Дед Мороз очень долго проверяет сердца детей,а потом выбирает, кому из них подарить волшебные краски. Один раз Дед Мороз подарил волшебные краски самому доброму из всех добрых мальчиков. Мальчик очень обрадовался краскам и сразу начал рисовать для других. Он начал рисовать для других, потому что был очень добрым. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме –красивое платье. Отцу он нарисовал охотничье ружье, слепому мальчику нарисовал глаза, а своим товарищам – новую школу. Но никто не мог использовать то, что он нарисовал. Платок для бабушки был похож на тряпку для мытья пола, а платье, нарисованное длямамы, было такое, что она не захотела даже его примерить. Глаза для слепого были похожи на две голубые кляксы. А школа была такая,что к ней боялись подойти близко.И мальчик заплакал. 
Ему так хотелось сделать людей счастливыми!… Но он не умел рисовать и только истратил краски зря.

Он плакал так громко, что его услышал Дед Мороз. Он услыша лмальчика и вернулся к нему. Дед Мороз положил перед мальчиком новую коробку с красками.– Только это, мой друг, простые краски, – сказал Дед Мороз. 
–Но они могут стать волшебными, если ты этого захочешь.

Так сказал Дед Мороз и ушел. А мальчик задумался. Как же сделать, чтобы краски стали волшебными и радовали людей?И мальчик начал рисовать. Он рисовал весь день и весь вечер.Он рисовал и на другой, и на третий день, и на четвертый.Прошел год. Прошло два года. Прошло много-много лет.Мальчик стал настоящим художником. Люди с удивлением и восхищением смотрели на его рисунки. Они радовались им и любовались
– Какие чудесные картины! Какие волшебные краски! –говорили они, хотя краски были самыми обыкновенными.

Задание 2 Объясните значение следующих словосочетаний: составьте предложения
Дед Мороз подарил ему волшебные краски, он стал настоящим художником, он истратил зря время, он нарисовал чудесные картины.

Задание 3 Образуйте форму повелительного наклонения отследующих глаголов:
Нарисовать – нарисуй Плыть – плыви Смотреть – смотри Слушать – слушай Говорить – говори.

Задание 4 Образуйте сравнительную и превосходную степени сравнения от следующих прилагательных:
Теплый – теплее – самый тёплый. Красивый – красивее – самый красивый. Добрый – добрее – самый добрый. Новый – новее – самый новый.

Դեկտեմբերի 12-14

Թեմա 12-13։ Հայոց թագավորությունները Ք․ա․ 3-րդ դարում։ Արտաշեսյան թագավորության կազմավորումը։

ՊԱՏՐԱՍՏՎԵ՛Ք ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ։

1․ Հայաստանը Ք․ա․ 4-րդ դարի վերջին։ էջ 73-74 

2․ Հայոց թագավորությունները և Սելևկյանները։ էջ 73-74

3․ Երվանդական թագավորության անկումը։ էջ 74-75

4․ Հայկական թագավորությունների անկախացումը։ էջ 76-80

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ։

1․ Ք․ա․ 4-րդ դարի վերջին ո՞ր հզոր տերությունն էր Հայաստանի հարավային հարևանը։

Հարավային հարևանը Սելևկյան տերություն էր:

2․ Ք․ա․ 3-րդ դարում ի՞նչ հայկական թագավորություններ գոյություն ունեին։

Մեծ Հայք և փոքր Հայք:

3․ Ովքե՞ր էին իշխում Կոմմագենեում և Ծոփքում։

Սամոս Երվանդականը (Շամը) և Արշամը:

4․ Ովքե՞ր էին Արտաշես 1-ինը և Զարեհը, և ինչպե՞ս գրավեցին Մեծ Հայքն ու Ծոփքը։

Արտաշես 1-ինը-Հայոց թագավոր է մ.թ.ա. 189 թվականից։ Զարեհի որդին, Երվանդունի տոհմից։ Արտաշես Ա սելևկյան բանակում նախապես եղել է բարձրաստիճան զինվորական։ 

Զարեհը— Ծոփքի ստրատեգոս-կառավարիչ՝ մ.թ.ա. 202-ից, թագավոր՝ մ.թ.ա. 190-մ.թ.ա. 175-ին։ Սերել է, հավանաբար, Ծոփք-Կոմմագենեի Երվանդունի արքայատոհհմից:

5․ Ինչպե՞ս և ե՞րբ անկախացան Մեծ Հայքն ու Ծոփքը։

6․ Արտաշես 1-ինը ո՞ր երկրներից ետ վերադարձրեց հայկական հողերը։ 

Check your progress

 1. Antonio’s father is Canadian but his mother is Italian.
 2. We live in Rochester now, but my brother and I don’t like their new school.
 3. Hello, my name’s Christine. What’s your name? Hi, I’m Caroline.
 4. Karen’s got a really nice sister. Her name’s Patricia.
 5. Jackie and Nigel live in Canterbury now, but our sons are still in London.

 1. Speaks
 2. Watch
 3. Finished
 4. Goes
 5. Listen
 1. There are
 2. There is
 3. Is there
 4. Are there
 5. Are there