Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Իմ էլեկտրոնային հասցեն՝ meri.sargsyan@mskh.am

  1. Կարդում, բանավոր ներկայացնում ենք Մխիթար Գոշի «Թագավորի երեք երազը»։
  2. Բլոգում գրում ենք աշխատանք՝ «Ինչպես եմ հասկացել Գոշի առակը» վերնագրով: Մեկնաբանում, բացատրում ենք առակը:

                         Ինչպես եմ հասկացել Գոշի առակը

Այս առակից ես հասկացա, որ խաբելը շատ վատ բան է, քանի որ դու նաև խաբում ես քեզ։ Նաև ես հասկացա, որ եթե դու ինչոր մեկին խոստում ես տալիս պետք է անպայման կատարես այն։ Նաև ժամանակը թելադրում է մարդու ինչպիսին լինելը։ Գոշի առակը շատ իմաստներ ունի, որոնք պետք է իմանալ։

Ինչպես եմ հասկացել Գոշի առակը

Այս առակից ես հասկացա, որ խաբելը շատ վատ բան է, քանի որ դու նաև խաբում ես քեզ։ Նաև ես հասկացա, որ եթե դու ինչոր մեկին խոստում ես տալիս պետք է անպայման կատարես այն։ Նաև ժամանակը թելադրում է մարդու ինչպիսին լինելը։ Գոշի առակը շատ իմաստներ ունի, որոնք պետք է իմանալ։

Թեմա՝ Թվային արտահայտություն, տառային արտահայտություն

Թվեր և գործողությունների նշաններ պարունակող
«իմաստալից» արտահայտությունը կոչվում է թվային արտահայտություն:
Օրինակ՝ 12-6:3

Եթե արտահայտությունը, բացի թվերից և գործողությունների նշաններից պարունակում է նաև տառեր, կոչվում է տառային արտահայտություն:

Առաջադրանքներ
1.Ի՞նչ է թվային արտահայտությունը, բերեք  մի քանի թվային արտահայտության օրինակներ, հետո հաշվեք դրանց արժեքները:

5+5×5=30

2+2×3=8

2.Կազմեք  թվային արտահայտություններ, որոնց  արժեքները լինեն
ա)100
բ) 0

50×2+1-1=100

5×5-25=0

3.Գրեք  արտահայտության արժեքը՝

ա) ¼+⅕=9/20
բ)121/13:11/26=22


4.Ի՞նչ է տառային արտահայտությունը, բերեք մի քանի օրինակ: Ա+5=6, Բx2=4

5. Տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

ա) 573 > 455.
բ) 753 > 593.
գ) 944 > 444.
դ) 13 < 45.
ե) 829 > 136.

6. Գտեք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a=3

ա) 3 ⋅ a + 386=400
բ) 27 ։ a + 96 ։ a=1
գ) (17 – a) ⋅ 3=42
դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=63

7.Գրելով թվային արտահայտության տեսքով կատարե՛ք գործողությունները՝

ա) 52 և 48 թվերի գումարի և այդ թվերի տարբերության արտադրյալը։

Լուծում։ 1. 52+48=100 2. 52-48=14 3. 100×14=1400

Պատ․՝ 1400
բ) 20 և 10 թվերի արտադրյալի և  199 թվիի տարբերությունը:

Լուծում։ 1․ 20×10=200 2․ 200-199=1

Պատ․՝ 1