28.02.2021

1.Գտիր անհայտ բաժանելին.

200:8=25

355:5=71

84:21=4

2. Գտիր անյատ արտադրիչը:

2×40=80

9×90=810

5×25=125

46×5=230

3. Հաշվիր բաժանման մնացորդը:

854:7=122

623:8=77(7մն)

421:2=210(1մն)

956:5=191(1մն)

24.02.2021

1. Մեքենան 3 օրում անցավ 850 կմ: Առաջին օրը նա անցավ 320 կմ, երկրորդ օրը՝ 210 կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ անցավ մեքենան երրորդ օրը:

Լուծում։ 320+210=530կմ

Պատ․՝530կմ=օրը։ Եթե 530+320=850կմ դա նշանակում է որ երրորդ օրը մեքենան անցավ 0կմ։

2. Գրիր 94-ի բոլոր բաժանարարները և 25-ի 3 բազմապատիկ:

94-1,2,47,94 25-25,50,75

3. Հաշվիր բաժանման մնացորդը:

648:3=216

432:7=61(5մն)

5874:100=58(74մն)

293:10=29(3մն)

4684:1000=4(684մն)

Հարցեր

1. . Երեք հաջորդական կանգառներում ավտոբուսից իջնում է 3 ուղևոր, բարձրանում՝ 4-ը։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում ամենասկզբում, եթե երեք կանգառներից հետո դարձավ 15 ուղևոր։

Լուծում։ 15-3=12

12+4=16

2. Գրիգորի մայրը պատրաստել է երեք տեսակ կարկանդակներ: Հայտնի է, որ կարտոֆիլով կարկանդակների քանակը 4-ով պակաս է պանրով կարկանդակների քանակից, իսկ մսով կարկանդակները 5-ով ավելի են կարտոֆիլով կարկանդակների քանակից: Ո՞ր տեսակ կարկանդակներն են ամենաշատը:

Մսով կարկանդակը ավելի մեծ է քան կարտոֆիլով կարկանդակը։

3. Գտիր տարբեր թվանշաններով գրվող այն ամենափոքր հնգանիշ թիվը, որի տասհազարավորների, հարյուրավորների և միավորների կարգերում գրված թվանշանների արտադրյալը 8 է, իսկ մնացած կարգերում գրված թվանշանների գումարը՝ 6։ 86.868.

23.02.2021

1. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 63 սմ և 87 սմ են:Արդյո՞ք ուղղանկյան պարագծի արժեքը 5-ի բազմապատիկ է: Այո Պարագիծը=300սմ

2.Կլորացրու մինչև մոտակա տասնյակը.

94-90

67-70

45-50

3.Գտիր 82 բոլոր բաժանարարները:

82-1,2,41,82

4. Գրիր 14-ի բոլոր երկնիշ բազմապատիկները:

14-14,28,42,56,70,84,98

5. Հաշվիր բաժանման մնացորդը:

27:2=13(1մն)

14:5=2(4մն)

567:2=283(1մն)

426:7=60(6մն)

Մայրենի

  1. Կարմիրով նշված բառերը բաժանիր բաղադրիչների, յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր բառի տեսակը ըստ կազմության: նախիր-նախ+իր,ընդարձակ-ընդ+արձակ։
  2. Թվարկիր հեքիաթի հերոսներին, բնութագրիր յուրաքանչյուրին մեկ դիպուկ բառով: Շահ-Մար, աղվես, ջաղացպան, թագաոր, հեղինակ, չախչախ թագաոր։
  3. Հնձվորներից մեկը տուն գալով, ինչպե՞ս կպատմի կնոջը պատահածի մասին:
  4. -Այ կին այսօր ես իմ համար հանգիստ առն էի հնձում, ճանապարհով մի աղվես անցավ ասաց որ եթե թագավորը այստեղով անցնի կասեք որ այս հողերը չախչախ թագավորինն են։

English

There are many interesting books in the bookcase.

I like tea with a lot of milk.

We see many boys and girls in the yard.

Do you eat a lot of bread with soup?

English people don’t drink much coffee.

English people drink a lot of tea.

There is a lot of grass in our garden.

There are many nice flowers in the vase.

I don’t like sandwiches with a lot of butter.

Children like to eat a lot of ice-cream.

Tom has many good friends.

Կողմնորոշումը կողմնացույցով

Ինչ վերաբերում է կողմնորոշմանը կողմնացույցի միջոցով, ապա կարելի է ասել, որ այս գործիքն օգնում է ճշգրտորեն որոշել հորիզոնի կողմերը ցանկացած դիրքից: Գոյություն ունեն աշակերտական, ծովային, երկրաբանական, ռազմական մի շարք կողմնացույցեր: Մեծամասամբ բոլոր տեսակի կողմնացույցերն էլ կազմված են տուփից, թվատախտակից, նշանառության հարմարանքից, մագնիսական սլաքից, ասեղից և արգելակից:
Հորիզոնի կողմերը որոշելու համար կողմնացույցը պետք է պահել հորիզոնական վիճակում՝ ափի մեջ կամ հարթառարկայի վրա, և արգելակը բացելով, սպասել մինչև սլաքի շարժումը հանդարտվի: Ապա տուփը պետք է պտտել այնքան ժամանակ, մինչև սլաքի հյուսիսային ծայրը համընկնի հյուսիսի 360 աստիճան ցուցիչի հետ: Հյուսիսային կողմը գտնելուց հետո արդեն հեշտ է գտնել մյուս կողմերը:
Կողմնացույցի անխափան աշխատանքը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով.

Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ

  1. Քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակ: Ապակուց, երկաթից, պլասմասից,փայտից, ալյումինից, կավից։
  2. Առանձնացնել մարմինները և նյութերը՝ փայտ, մարմին-աթոռ, մարմին-սեղան, ոսկի, մարմին-մատանի, մարմին-գրիչ, մարմին-պատուհան, նյութ-պղինձ, մարմին-պայուսակ, մարմին-բաժակ:
  3. Տեսակավորիր հետևյալ նյութերը՝ պինդ, հեղուկ, գազային

ալյումին, երկաթ, ոսկի, գոլորշի, նավթ-ջուր, հեղուկ-նավթ, թթվածին, արծաթ, փայտ, ապակի