31.03.2021

1.Արտահայտիր նշված միավորներով.

ա. 1/5մ=20սմ

բ. 1/20մ=5սմ

գ. 1/5կգ=200գ

դ. 1/20ժ=3ր

2.Միմյանցից 90 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու վայրերից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա: Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ առաջինը անցել է ճանապարհի . 1/5 մասը: Որքա՞ն ճանապարհ էր նա անցել նրանցից յուրաքանչյուրը մինչև հանդիպումը:

1)90:5=18

2)90-18=72

3. Գիրքն ունի 200 էջ:Վահագնը առաջին օրը կարդաց գրքի 1/5 -րդ մասը: Երկրորդ օրը նա կարդաց մնացած էջերի 1/4 -րդ մասը:Որոշիր, թե քանի՞ էջ մնաց կարդալու Վահագնին:

200:5=40

200-40=160

160:4=40
160-40=120

Պատ․՝ 120 էջ։

4.Գիրքը գրիչից թանկ է 5 անգամ: Որքա՞ն արժե գիրքը, և որքա՞ն՝ գրիչը, եթե Աննան մեկ գրիչ և մեկ գիրք գնելու համար վճարել է 1000 դրամ և հետ ստացել 40 դրամ մանր:

1000-40=960

960-ի 1/6 ?

160×5=700

Պատ․՝700

5.Ավտոբուսը 4 ժ-ում անցավ 240 կմ ճանապարհ: Ավտոմեքենան այդ ճանապարհը քանի՞ ժամում կանցնի, եթե գնա ավտոբուսից 20 կմ/ժ-ով արագ:

v ավ=240:4=60կմ/ժ

60+20=80

t=240:80=3ժ

Պատ․՝3ժամ։

30.03.2021

1.Արտահայտիր.

1 մ-ը կիլոմետրով

1/1000

1 մմ-ը սանտիմետրով

1/10

1 կգ-ը ցենտներով

1/100

1 գ-ը կիլոգրամով

1/1000

1վ-ը րոպեով

1/60

1 տարին դարով

1/100

2.Պարզիր՝ ինչի է հավասար նշված մասը, և գրիր հավասարության տեսքով.

Մեկ տասներորդ տոննա

1/10 տոննա=1/10×1000կգ=100կգ

Մեկ տասներորդ մետր

1/10 մետր=1/10×10դմ=1դմ

Մեկ տասներորդ սանտիմետր

1սմ=1մմ

Մեկ տասներորդ դեցիմետր

1/10դմ=1սմ

Մեկ հարյուրերորդ կիլոգրամ

1/100 կգ=1ց

Մեկ հարյուրերորդ մետր

1/100 մ=1սմ

Մեկ հարյուրերորդ դեցիմետր

1/100 դմ=1մմ

Մեկ հարյուրերորդ դարv

1/100 դ=1տ

Snow White and Red Rose

Once there lived a poor woman. There was a garden in front of her house. Two roses grew in it. One was white and the other red.She had two children, who were just like the two roses.  One was called Snow White and the other Rose Red. They were the sweetest and best children in the world, always happy and cheerful. Snow White was quieter and more gentle than Rose Red.Red Rose loved to run about the fields, pick flowers and catch butterflies.Snow White didn’t like to go out. She liked to stay at home with her mother and help her. The two children loved each other very much. They always walked hand in hand whenever they went out together. They often walked in woods and gathered berries or fed a cabbage  leaf to the little hare. The deer liked to sit beside them. The birds sang merrily to them. And all the animals loved them and were very friendly to them.

once-կար չկար

poor-խեղճ, աղքատ

grow-grew-աճել, մեծանալ

like-սիրել, նման լինել

call-կանչել, զանգել, անվանել

sweet-քաղցր

the best-ամենալավ

cheerful-ուրախ, զվարթ

guiet-հանգիստ

gentle-նուրբ

field-դաշտ

pick-հավաքել

merrily-ուրախ

friendly-ընկերական

cabbage-կաղամբ

hand in hand-ձեռք ձեռքի

whenever-երբ որ

wood-անտառ

gather-հավաքել

berry-հատապտուղ

feed-fed-կերակրել

leaf-տերև

deer-եղնիկ

beside-կողքին

sing-song-երգել

Ջերմոց լաբարատորիա

Մենք այսօր գնացինք Ջերմոց լաբարատորիա։ Այնտեղ նոր նախագիծ էր վիրաոր զինվորների նախագիծ մենք այդ նախագիխը ընտրեցինք որովհետև ուզում էինք օգնել վիրավոր զինվորներին։ Կարելի էր գնել ծաղիկ, որպեսզի այդ գումարները հավաքենք որ գումարը փոխանցենք զինվորներին։ Ես օրինակ գնել եմ լոլիկ և այլն․․․

Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան

Մարտի 18-ին մենք գնացինք Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան։ Այնտեղ մենք տեսանք նրա աշխատասենյակը նաև տեսանք իրենց հյուրասենյակը։ Հետո մենք բարձրացանք երկրորդ հարկ և մեզ համար գետը կարդաց <Արջն ու օձը> առակը։

Ինձ շատ դուր եկավ մեր ճամբորդությունը։

16.03.2021

1.Զբոսաշրջիկը 3 ժամ գնաց ավտոբուսով 80 կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև՝ 2 ժամ գնաց ձիով 10 կմ/ժ արագությամբ: Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 7 կմ: Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաջրջիկը:

Լուծում։ 1) 80×3=240կմ 2) 10×2=20կմ 3) 240+20+7=267կմ

Պատ․՝ 267կմ։

2.A վայրից միևնույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու մեքենա: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 80 կմ/ժ է:

Լուծում։ 1) 70×2=140կմ 2) 80×2=160կմ 3) 160-140=20կմ

Պատ․՝ 20կմ։

3. .Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ: Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին՝ 5 կովը մեկ շաբաթ կերակրելու համար:

Լուծում։ 1) 20×7=140կգ 2) 140×5=700կգ

Պատ․՝ 700կգ

4. Գտիր անհայտ բաղադրիչը.

28*303=8484

3636=101*36

Ինքնաստուգում

1)
1.My father is working (works, is working) in Londo.
2.He goes to work every day (goes, is going).
3.I am playing football now (play, am playing).
4.We dont go to school on Sundays (dont go, arent going). 5.He doesnt do his lessons now (isnt doing, doesnt do).
6.He is playing computer games every evening (play, is playing.
2)
1.My mother (works) in the garden on Sundays.
2.My father (is reading) a book now.
3.We usually (plays) in the yard in the afternoon.
4.You (are haveing breakfast) now.
5.Jim (is reading) a book now.
6.Ann always (watch is) TV in the evening.
7.The boys (plays) football in the yard now.

3) Տեղադրիր ՝ in, on, in front of, at, with նախդիրները համապատասխան նախադասություններում:

My father is sitting on the armchair.

I am sitting front the TV set.

Jane is at the living-room.

She is playing with her cat.

My mother is sitting on the sofa.

I am sitting on the table and doing my lessons.

4) Նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական:

He played football in the school yard.
Does he played football in the school yard?
He does not played football in the school yard

We had lunch at 1 o’clock yesterday.
Do we had lunch at 1 o’clock yesterday?
We do not had lunch at 1 o’clock yesterday.

The family gathered in the living-room in the evening.
Do the family gathered in the living-room in the evening
The do not family gathered in the living-room in the evening.

My friends wanted to play volleyball.
Do my friends wanted to play volleyball?
My do not friends wanted to play volleyball.

Tom’s uncle lived in London last year.
Do Tom’s uncle lived in London last year?
Tom’s do not uncle lived in London last year.

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
  2. Բացատրիր կյանքի աշնան օրերը, ծխի պես անցնել, ամպոտ ոտներ, հոգին ավանդել, իր կամքը լինի, զարմով դյուցազուն, անմեռ մնալ արտահայտությունները:
  3. Դուրս գրիր Մհերին վերաբերող տողերն ու արտահայտությունները:
  4. Ինչո՞ւ Մհերը ընդունեց «հուր-հրեղենի» առաջարկը: Կարծիքդ հիմնավորիր:
  5. Մհերի անունից պատմիր այս հատվածը: