Պարապմունք 8

1.Կատարիր գործողությունը.

5 ամբողջ ⅓ : 2 ամբողջ ½ = 16/3 : 5/2 = 32/15
1 ամբողջ 11/13 + 2 ամբողջ 2/13 = 3 ամբողջ 13/13 = 4 ամբողջ
⅓:⅛ = 8/3
½+⅕ = 7/10

2. Գրիր մի քանի պարզ թիվ, մի քանի բաղադրյալ թիվ:

Հիշեցում: Պարզ թվերը  այն բնական թվեր են, որոնք ունեն իրարից տարբեր միայն երկու բաժանարար, այսինքն` բաժանվում են միայն մեկի, իրենց վրա։

Հիշեցում: Բաղադրյալ են կոչվում այն բնական թվերը, որոնք ունեն երեք և ավելի բաժանարար։

Պարզ թվեր — 2,3,5,7
Բաղադրյալ թվեր — 4,6,8,10

3.Հաշվիր տառային արտահայտության արժեքը, եթե a=5, b=125

a*15 + b:25 = 75 + 5 = 80
(b-a)*10 = 120 * 10 = 1200
250:b-(a-4) = 2 — 1 = 1
(b-20)*(a+1) = 105 * 6 = 630

4. Հնգանկյան պարագիծը 30 սմ է: Նրա ամենամեծ կողմը 8սմ է, իսկ ամենափոքրը՝ 4 սմ: Մյուս երեք կողմերն իրար հավասար են: Որքա՞ն է այդ կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը:

30 — 8 — 4 = 18

18 / 3 = 6

5. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) 67 + 837 = 904
բ) 1352 + 1025 = 2377
գ) 375 + 1 = 560
դ) 447 + 1235 = 1682
ե) 1000 = 103 + 897
զ) 21345 = 19731 + 1614

6.Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5: Ո՞րն է այդ թիվը:

5-5*27=0