Իմ մասին🌈👩🏽

Բարև ձեզ ես Մարիաննան եմ։ Ես սովորում եմ Միջին
դպրոցի 6-1 դասարանում։ Ուզում եմ դզեզ պատմել մի փոքր իմ անվան մասին։ Իմ անվան նշանակությունը ա է<Մարիաննա- լքյալ, շնորհ ունեցող (լատ․) Մարիամ և Աննա անուններից կազմված անուն Մարիամ աստվածածին և Աննա Մարիամ աստվածածնի մայր>Սա իմ բլոգն է։ Դու այստեղ կտենես
տարբեր արաջադրանքներ և հետաքրքիր փաստեր գրողների, ճարտարապետների, և իմ ընկերների մասին։ Դե ինչ բարի դիտում։

Պարապմունք 11

 1. 99/18 = 11/2
  2. 450/250 = 9/5
  3․ 720/81 = 80/9
 1. 3:5=3/5
 2. 49:28=49/28=7/4
 3. 35:700=35/700=7/140=1/20
 4. 5:7=5/7
 5. 520:460=520/460=26/23
 6. 27:81=27/81=1/3

1․ 40:20=2 <այո>

2․ 30։60=30/60=1/2 <ոչ>

3. 1000:100=10 <այո>

4․ 600:30=20 <այո>

5. 20:40=20/40=1/2 <ոչ>

6․ 100:1000=100/1000=1/10 <ոչ>

 1. 1/4:1/5=1/4×5/1=5/4
 2. 3/7:4/5=3/7×5/4=15/28
 3. 2/5:3/7=2/5×7/3=14/15
 4. 12/17:1ամբողջ1/2=12/17×3/2=36/34=18/17
 5. 1ամբողջ1/2:3/8=3/2×8/3=24/6=4/1
 6. 2ամբողջ1/2:1ամբողջ2/3=5/2×5/3=25/6

35/28=5/4
45/36=5/4
420/720=7/12
450/540=5/6
320/48=20/3
480/840=12/21

Լուծում։ ա) 2×3=6

Պատ․՝ 6 մետր

Լուծում։ բ) 60վ։20×1=3վ
3վx2մ=6մ
Պատ․՝ 6 մետր

Պարապմունք 10

1.  Ի՞նչ է թվերի հարաբերությունը, ի՞նչ է ցույց տալիս:
Թվերի հարաբերությունը նշանակում է բաժանում։

Օրինակ։ 2-ի և 1-ի=2/1

2.  Գտե՛ք հարաբերությունը.

ա) 3-ի և 5-ի=3/5

բ) 6-ի և 3/2-ի=6:3/2=6/1×2/3=12/3

գ) 4/3-ի և 8-ի=8:4/3=4/3×1/8=4/24

3.  ABC եռանկյան պարագիծը 144 սմ է, իսկ DEF եռանկյանը՝ 36 սմ։

Լուծում։ 1․ 144։36=4

Պատ․՝ 4

ա) Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագծի հարաբերությունը DEF եռանկյան պարագծին։ Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը։

բ) Գտե՛ք DEF եռանկյան պարագծի հարաբերությունը ABC եռանկյան պարագծին։ Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը։

4.  50 կգ կարմիր ներկն արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝ 123250 դրամ։ Ո՞ր ներկի գինն է ավելի բարձր։

Լուծում։ 1. 75000:50=1500 2. 123250:85=1450

Պատ․՝ 1450

5. Տղան նետում էր մետաղադրամը, ապա գրում էր արդյունքը՝ «զինանիշ» կամ «թիվ»։ 100 նետումից 56-ի արդյունքը եղել էր «զինանիշը»։ Ինչի՞ է հավասար՝

«զինանիշ» արդյունքով նետումների քանակի հարաբերությունը բոլոր նետումների քանակին:

Պատ․՝ 56/100-րդ

6.  Ինչի՞ է հավասար աստիճանի թեքությունը (բարձրության հարաբերությունը խորությանը), եթե նրա բարձրությունը 18 սմ է, խորությունը` 30 սմ:

Պատ․՝ 18/30=3/5

Լրացուցիչ:

7. Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի 36-ի:

8. Երեք բնական թվերի գումարը 364 է։ Նրանցից մեկն ամենամեծ երկնիշ թիվն է։ Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է։ Գտե՛ք այդ թվերը:

Պարապմունք 9

վոր է պարզեցրեք(այսինքն կրճատեք)


1:5=1/5

2:4=2/4=1/2
30:10=30/10=3/1

120:40=120/40=3/1

95:25=95/25=19/5
10:40=10/40=1/4
20:30=20/30=2/3
45:9=45/9=5/1

2.Անկանոն կոտորակը դարձրու խառը թիվ, իսկ ամբողջ մասը նշիր  կարմիրով ․

12/7=1.5/7
15/8=1.7/8
27/10=2.7/10     
45/8=5.5/8
42/19=2.4/19
34/ 11=3.1/11
72/25=2.22/25
70/13=5.5/13

3.Խառը թիվը դարձրու՛ անկանոն կոտորակ.

4.1/3=13/3 
5.2/6=5./1.3=16/3

10.4/11=114/11
5.7/15=82/15

4.Կատարիր կոտորակների բազմապատկումը.

1/22 x 12=6/11  
⅘ x 45=36/1
39/10×40=156/1  
48/50×125=120/1
1/2x3o/55=3/11
100/12x 6/66=25/33   
8/7x 7/16=1/2

5. Վաչեի արագությունը 5 ամբողջ 1/5 կմ/ժ է: Վաչեն երկու ժամում որքան ճանապարհ կանցնի, եթե շարժվի նույն արագությամբ:

Լուծում։ <1> 5.1/5×2=10.2/5

Պատ․՝ 10.2/5 կմ/ժ արագությամբ։

Պարապմունք 8

1.Կատարիր գործողությունը.

5 ամբողջ ⅓ : 2 ամբողջ ½ = 16/3 : 5/2 = 32/15
1 ամբողջ 11/13 + 2 ամբողջ 2/13 = 3 ամբողջ 13/13 = 4 ամբողջ
⅓:⅛ = 8/3
½+⅕ = 7/10

2. Գրիր մի քանի պարզ թիվ, մի քանի բաղադրյալ թիվ:

Հիշեցում: Պարզ թվերը  այն բնական թվեր են, որոնք ունեն իրարից տարբեր միայն երկու բաժանարար, այսինքն` բաժանվում են միայն մեկի, իրենց վրա։

Հիշեցում: Բաղադրյալ են կոչվում այն բնական թվերը, որոնք ունեն երեք և ավելի բաժանարար։

Պարզ թվեր — 2,3,5,7
Բաղադրյալ թվեր — 4,6,8,10

3.Հաշվիր տառային արտահայտության արժեքը, եթե a=5, b=125

a*15 + b:25 = 75 + 5 = 80
(b-a)*10 = 120 * 10 = 1200
250:b-(a-4) = 2 — 1 = 1
(b-20)*(a+1) = 105 * 6 = 630

4. Հնգանկյան պարագիծը 30 սմ է: Նրա ամենամեծ կողմը 8սմ է, իսկ ամենափոքրը՝ 4 սմ: Մյուս երեք կողմերն իրար հավասար են: Որքա՞ն է այդ կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը:

30 — 8 — 4 = 18

18 / 3 = 6

5. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) 67 + 837 = 904
բ) 1352 + 1025 = 2377
գ) 375 + 1 = 560
դ) 447 + 1235 = 1682
ե) 1000 = 103 + 897
զ) 21345 = 19731 + 1614

6.Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5: Ո՞րն է այդ թիվը:

5-5*27=0

Պարապմունք 8

1.Կատարիր գործողությունը.

5.⅓:2.½=16/3:5/2=32/15
1.11/13+2.2/13=3.13/13=4
⅓:⅛=8/3
½+⅕=7/10


2. Գրիր մի քանի պարզ թիվ, մի քանի բաղադրյալ թիվ:
Հիշեցում: Պարզ թվերը  այն բնական թվեր են, որոնք ունեն իրարից տարբեր միայն երկու բաժանարար, այսինքն` բաժանվում են միայն մեկի, իրենց վրա։

Հիշեցում: Բաղադրյալ են կոչվում այն բնական թվերը, որոնք ունեն երեք և ավելի բաժանարար։

Պարզ թվեր
5, 7, 13, 17,

Բաղադրյալ թվեր
9, 8, 6, 18, 21

3.Հաշվիր տառային արտահայտության արժեքը, եթե a=5, b=125

a*15+ b:25=80
(b-a)*10=1200
250:b-(a-4)=1
(b-20)*(a+1)=630

4. Հնգանկյան պարագիծը 30 սմ է: Նրա ամենամեծ կողմը 8սմ է, իսկ ամենափոքրը՝ 4 սմ: Մյուս երեք կողմերն իրար հավասար են: Որքա՞ն է այդ կողմերից յուրաքանչյուրի երկարությունը:

Լուծում։ 1․30-8-4=18 2. 18։3=6

Պատ․՝ 6

5. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն.

ա) 67 + 837 = 904
բ) 1352 + 1025 = 2377
գ) 375 + 185 = 560
դ) 447 + 1235 = 1682
ե) 1000 = 103 + 897
զ) 21345 = 19731 + 1614

 6.Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5: Ո՞րն է այդ թիվը:

Լուծում։ 1․ 5-5*27=0

Պատ․՝ 0

Պարապմունք 7

1. Տրված պատկերի S մակերեսը հաշվելու համար կազմեք տառային արտահայտություն (միայն ա, բ, գ-հ համար):
1․ a x a
1․ a x b
1․ a x b – d + c x d

2. Նշված կոտորակները դարձրու՛  72 հայտարարով կոտորակներ

⅓=24/72
2/9=16/72
12/24=36/72
5/6=60/72
7/8=63/72

3.Կատարի՛ր կոտորակների գումարում կամ  հանում

1/7+2/7=3/7
3/10+4/10=7/10
5/12+7/12=12/12=1
7/25+13/25=20/25=4/5
16/48+ 21/48=37/48
16/30-5/30=11/30
28/45-13/45=15/45 = 3/9
51/76-14/76=37/76               
87/60-21/60=66/60=11/10
103/120-49/120=54/120=27/60
1/4+1/2=3/4
3/15+4/5=15/15=1
5/10+3/20=13/20
1/25+4/5=21/25
15/30+1/3=25/30=5/6
1-3/5=2/5
1-4/10=6/10=3/5
1-12/20=8/20=2/5
1-15/21=6/21          
1+2/3=5/3             
1+4/13=17/13

4.Տրված թիվը մեծացրու՛  նշված մասով.

ա․36-ը մեծացրու իր 2/9 մասով

36+8=44

բ․45-ը մեծացրու իր 3/15 մասով

45+9=54

գ․28-ը մեծացրու իր 4/7  մասով

28+16=44

5.Արամը իր ընկերների հետ գնաց արշավի։ Նրանք առաջին օրը անցան ճանապարհի 3/8 մասը   և հաջորդ օրվան մնաց անցնելու 10կմ։ Գտի՛ր որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:\

I Can Older in a cofe

(white) coffee-սպիտակ սուրճ

Black coffee-սև սուրճ

cappuccino-կապուչինո

espresso-եսպրեսո

tea (with milk)-կաթով թեյ

hot chocolate-տաք շոկոլադ

orange juice-նարինջի հյութ

baguette-Բագեթ

sandwich (white bread)-սենդվիչ սպիտակ հացով

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Իմ էլեկտրոնային հասցեն՝ meri.sargsyan@mskh.am

 1. Կարդում, բանավոր ներկայացնում ենք Մխիթար Գոշի «Թագավորի երեք երազը»։
 2. Բլոգում գրում ենք աշխատանք՝ «Ինչպես եմ հասկացել Գոշի առակը» վերնագրով: Մեկնաբանում, բացատրում ենք առակը:

                         Ինչպես եմ հասկացել Գոշի առակը

Այս առակից ես հասկացա, որ խաբելը շատ վատ բան է, քանի որ դու նաև խաբում ես քեզ։ Նաև ես հասկացա, որ եթե դու ինչոր մեկին խոստում ես տալիս պետք է անպայման կատարես այն։ Նաև ժամանակը թելադրում է մարդու ինչպիսին լինելը։ Գոշի առակը շատ իմաստներ ունի, որոնք պետք է իմանալ։

Ինչպես եմ հասկացել Գոշի առակը

Այս առակից ես հասկացա, որ խաբելը շատ վատ բան է, քանի որ դու նաև խաբում ես քեզ։ Նաև ես հասկացա, որ եթե դու ինչոր մեկին խոստում ես տալիս պետք է անպայման կատարես այն։ Նաև ժամանակը թելադրում է մարդու ինչպիսին լինելը։ Գոշի առակը շատ իմաստներ ունի, որոնք պետք է իմանալ։