Մայրենի, 6-րդ դասարան, 29.11.2022

 1.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ 
  • Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխաբել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղբանալ, ուրբաթ, Քերոբ, թփրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։ 
 2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
  • Անկամ, ավագ, կողպեկ, գոք, երգ, զուգել, թագավոր, վարագել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերգ, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք, փողկ, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք, պատարագ, պարգև, սուք, արտասուք, փակցնել, թաքցնել, ուրագ, օգնել, Օքսեն, վարուցանք, քսուք, օգուտ։

Պարապմունք 45

ա) -6-(-3)=-9

բ) 9-(+13)=-26

գ) 17-(+24)=-41

դ) -13-(-19)=+32 կամ 32

ե) 13-(-27)=+40 կամ 40

զ) -15-(+10)=-25

ա) 6-8=6+(-8)=-(8-6)=-2

բ) 4-10=4+(-10)=-(10-4)=-6

գ) 5-20=5+(-20)=-(20-5)=-15

դ) 6-11=6+(-11)=-(11-6)=-5

ե) 8-13=8+(-13)=-(13-8)=-5

զ) 8-24=8+(-24)=-(24-8)=-16

է) 24-48=24+(-48)=-(48-24)=-24

ը) 35-47=35+(-47)=-(47-35)=-12

թ) 64-71=64+(-71)=-(71-64)=-7

ժ) 91-119=91+(-119)=-(119-91)=-28

ի) 62-89=62+(-89)=-(89-62)=-27

լ) 67-105=67+(-105)=-(105-67)=-38

ա) -4-8=-4+(-8)=-(4+8)=-12

բ) -5-2=-5+(-2)=-(5+2)=-7

գ) -8-14=-8+(-14)=-(8+14)=-22

դ) -10-10=-10+(-10)=-(10+10)=-20

ե) -20-60=-20+(-60)=-(20+60)=-80

զ) -11-23=-11+(-23)=-(11+23)=-34

է) -28-17=-28+(-17)=-(28+17)=-45

ը) -5-91=-5+(-91)=-(5+91)=-96

թ) -92-18=-92+(-18)=-(92+18)=-110

ժ) -240-14=-240+(-14)=-(240+14)=254

ի) -50-105=-50+(-105)=-(50+105)=-155

լ) -200-400=-200+(-400)=-(200+400)=-600

ա) -5-2=-7

բ) -1-3=-4

գ) -15-12=-27

դ) -6-14=-20

ե) -100-200=-300

զ) -30-600=-630

ա) -2-(-2)=-2+2=0

բ) -3-(-4)=-3+4=1

գ) -5-(-2)=-5+2=-3

դ) -8-(-6)=-8+6=-2

ե) 10-(-5)=10+5=15

զ) 0-(-9)=0+9=9

ա) -824-(-642)=-824+642=-(824-642)=-182

բ) -498-(-402)=-498+402=-(498-402)=-96

գ) -864-(-164)=-864+164=-(864-164)=-700

դ) -1240-(-200)=-1240+200=-(1240-200)=-1040

ե) -1000-(2500)=-1000+2500=-(1000-2500)=-1500

զ) 80-(-1800)=80+1800=1880

Պարապմունք 42

Նույն նշանի երկու թվեր գումարելու համար կարելի է գումարել նրանց մոդուլները և ստացված գումարի առաջ դնել գումարելիների նշանը։
Օրինակ: Գտնենք (+3) + (+6) գումարը:
(+3) + (+6) =+(|+3|+|+6|)=+9
Այսինենք` դրական թվերի գումարը դրական թիվ է, իսկ բացասական թվերի գումարը՝ բացասական:
Տարբեր նշաններ և տարբեր մոդուլներ ունեցող երկու թվերի գումարը հաշվելու համար կարելի է մեծ մոդուլից հանել փոքր մոդուլը և այդ տարբերության առաջ դնել մեծ մոդուլ ունեցող գումարելիի նշանը։
Օրինակ: Գտնենք (+3) + (-6) գումարը:
(+3)+(-6)=-(|-6|-|+3|)=-3

Առաջադրանքներ
1.Հաշվե՛ք
ա) − 1 + (−2),=+1
բ) − 2 + (−1),=-1
գ) − 2 + (−4),=+2
դ) − 5 + (−1),=-4
ե) − 3 + (−8),=-5
զ) − 4 + (−11):=-7

2.Հաշվեք.
ա) − 9 + (−2),=-7
բ) − 7 + (−3),=-4
գ) − 13 + (−8),=-5
դ) + 12 + (+ 23),=+35
ե) − 25 + (−7),=-18
զ) + 18 + (+ 42)=+60

3.Գտե՛ք գումարը.
ա) − 1 + (+ 2),=-1
բ) + 5 + (−2),=-3
գ) − 4 + (+ 1),=-3
դ) − 8 + (+ 2),=-6
ե) + 7 + (−9),=-2
զ) − 10+(-10)=0

4.Նշե՛ք գումարի յուրաքանչյուր գումարելու նշանը.
ա) − 5 + 8,=-3
բ) 5 + 7,=12
գ) − 13 + (− 9),=-4
դ) − 91 + 26,=-65
ե) − 95 + (− 13),=-82
զ) − 56 + (− 102),=-46
է) 5 + (− 13),=-8
ը) 92 + (− 100):=-8

5. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։

Պատ․՝ 73 տարի։

About my family❤️

Our family is a very happy family. We live in Yerevan. My mother is from Yerevan. And my father is also from Yerevan. My 2 brothers are also from Yerevan. And I am from Russia. I am not the only child in our family. There are 3 children in our house, me and my 2 brothers, one named Vahe and the other named Henrich. My mother’s name is Hasmik. My father’s name is Thomas. There are 5 people in our family. I love our family very much and always will.❤️❤️❤️

Պարապմունք 41

 1. |-6| + |4|=10
 2. |21| – |6|=15
 3. |-3| – |-1|=-2
 1. |-50| + |-4|=54
 2. |31| + |27|=58
 3. |15| x |-12|=180
 1. |-18| x |-21|=378
 2. |44| : |-4|=11
 3. |-210| : |-15|=14

ա) -7 < 11

բ) -6 < -5

գ) -31 > -50

դ) 9 > 8

ե) 0 > -3

զ) 17 > 0

Պատ․՝ +8, +3, +4, +15, –8, –3, –4, –15․

Պատ․՝ 11, 14, 20, 13, 17․

ա) 5,–5,

բ) 1, –1․

գ) 0

դ) 2, –2․

ե) 3, –3․

զ) 3, –3․

Ոչ միշտ է այդպես։

ա) -8 < 7

բ) -9 > -11

գ) 3 > -13

դ) 0 > -4

ե) -7 > -17

զ) 1 > -8

Պատ․՝ -18, -17, -5, -4, 0, 3, 29, 39․

Պատ․՝ 112, 104, 81, -300, -93, -88․

Պատ․՝ -40, -7, -6, -2, 0, 21, 28, 30․

Պատ․՝ 88, 50, 29, -18, -33, -37, -67․

Մայրենի, 6-րդ դասարան, 18.11.2022

Կրթահամալիրում Սեբաստացու օրերն են:

 • Անկեղծանում ենք…
  1. Ինչպե՞ս ես պատկերացնում դասավանդողի և սովորողի լավագույն հարաբերությունները:
 • Իմ կարծիքով սովորողը պետք է լավ սովորի, որ դասավանդողը սիրի նրան։
  1. Ինչպե՞ս ես պատկերացնում դասընկերների լավագույն հարաբերությունները:
 • Իմ կարծիքով դասընկերները պետք է հարգեն իրար և միշտ օգնեն։
  1. Ո՞ւմ ես մեղադրում հնարավոր լարված իրադրության դեպքում:
 • Ես արաջինը մտածում եմ իմ սխալների մասին իսկ հետո մյուսի։
  1. Ի՞նչ կարծիք ունես քո մասին: Հաճա՞խ ես ինքդ քեզ մեղադրում:
 • Այո ես հաճախ եմ ինձ մեղադրում, եթե ես եմ լինում մեղավոր։
  1. Ինչպիսի՞ ուսուցիչ կցանկանայիր լինել:
 • Ես կուզենաի, որ ես լինեի բարի ուսուցիչ և խելացի։
  1. Տանը, կյանքում ովքե՞ր են քո ուսուցիչները:
 • Իմ տան ուսուցիչները մայրիկն են հայրիկը և տատիկը։

Նախագծային աշխատանքներից:

 • Ընտրում ենք թեմաներից մեկը, գրում շարադրանք 10-15 նախադասության սահմաններում:
  • Սիրելի անկյունը դպրոցում
  • Դպրոց գալու սիրելի պատճառները
  • Սեբաստացի լինելու առավելությունները
  • Երբ դպրոց եմ մտնում…
  • Ես ու իմ ընկեր կրթահամալիրը
  • Դպրոցս, ընկերներս, ես
  • այլ

<<Սեբաստացի լինելու առավելությունները>>

Սեբաստացի լինելու առավելությունները այն է, որ դու գնում ես դասի այն հագուստով, որով ուզում ես։ Նաև մենք աշխատում ենք համակարգիչներով։ Նաև սեբաստացի լինելու առավելությունները այն է, որ կարող ես տուն գնալ հատուկ ավտոմեքենայով։ Նաև կարող ես գալ դպրոց հատուկ ավտոմեքենայով։ Նաև կարող ես մնալ երկարօրյա մինչև ժամը 16։30 և հետո գնալ այնտեղ, որտեղ ավտոմեքենաներն են և նստես քո համարի ավտոմեքենան։ Ես ուրախ եմ, որ Սեբաստացի եմ։

Ամբողջ թվերի համեմատումը Պարապմունք 40

Թեմա՝ Ամբողջ թվերի համեմատումը

Երկու ամբողջ թվերից մեծ է այն թիվը, որն ամբողջ թվերի շարքում մյուսից աջ է։
Օրինակ՝
1 > −1,
− 2 > −6,
0 > −5,
−10 < 2,
որովհետև ամբողջ թվերի շարքում 1-ը −1-ից աջ է, իսկ −2-ը −6-ից աջ է և այլն:
Ամբողջ թվերի համեմատման կանոնից հետևում է, որ ցանկացած դրական թիվ մեծ է 0-­ից, ցանկացած բացասական թիվ փոքր է 0-­ից։
Ցանկացած դրական թիվ մեծ է ցանկացած բացասական թվից։


Օրվա աշխատանքը՝
1.Համեմատե՛ք թվերը
ա) 5 > 0,
բ) −5 < 0,
գ) 7 > 0,
դ) −7 < 0,
ե) 8 > −7,
զ) −3 < 100: 

2.Համեմատե՛ք թվերը 
ա) −9 < −6,
բ) −3 > −20,
գ) −7 > −15,
դ) −25 < −1,
ե) −20 < 0,
զ) 0 > −40,
է) −8 < 13,
ը) 128 > −300,
թ) −5 > −6:

3. Համեմատե՛ք թվերը
ա) 728 < 800,
բ) −296 < 1,
գ) −999 < 2,
դ) 0 >−500,
ե) 725 > 0,
զ) −600 < −5,
է) −856 < −100,
ը) −51 > −510,
թ) 326 > 32: 

4. Թվերը գրե՛ք աճման կարգով 

ա) 400, −400, 0, 236, −528, 

-528, -400, 0, 236, 400․

բ) 752, 0, −35, −257, 432:

-257, -35, 0, 432, 752․ 


5. Թվերը գրե՛ք նվազման կարգով

 ա) − 250, 367, 0, − 8, 12, −400, 

367, 12, 0, -8, -250, -400․

բ) −790, 790, 0, −9, −12, 425: 

790, 425, 0, -9, -12, -790․

6. Գտե՛ք տարբերությունը

 ա) |+5| − |−5|,=0

բ) |−5| − |+5|, =0

գ) |+3| − |−3|, =0

դ) |−3| − |+3|։=0

7.Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.

ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,

գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական

8. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < -3 < 0,
բ) –1 < 0 < 1,
գ) 1 > 0 > –2,

դ) –7< -5 < –3,
ե) 8 > 6 > –1,
զ) –30 > -25 > –40,

է) –19 < -16 < –14,
ը) –4 > -3 > –6,
թ) –100 > -55 > –102։

9. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.

ա) 8 9 10,
բ) 0 1 2,

 գ) -8 –7 -6,
դ) -201 –200 -199,

ե) -1 0 1,
զ) -3 –2 -1:

10. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝

ա) 4-ից,-(3, 2, 1, -1, -2, -3, -4.)

բ) 6-ից,-(5, 4, 3, 2, 1, -1, -2.)

գ) –5-ից,-(-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3.)

դ)- 31-ից:-(-30, -29, -28, -27, -26, -25, -24.)