Պարապմունք 9

վոր է պարզեցրեք(այսինքն կրճատեք)


1:5=1/5

2:4=2/4=1/2
30:10=30/10=3/1

120:40=120/40=3/1

95:25=95/25=19/5
10:40=10/40=1/4
20:30=20/30=2/3
45:9=45/9=5/1

2.Անկանոն կոտորակը դարձրու խառը թիվ, իսկ ամբողջ մասը նշիր  կարմիրով ․

12/7=1.5/7
15/8=1.7/8
27/10=2.7/10     
45/8=5.5/8
42/19=2.4/19
34/ 11=3.1/11
72/25=2.22/25
70/13=5.5/13

3.Խառը թիվը դարձրու՛ անկանոն կոտորակ.

4.1/3=13/3 
5.2/6=5./1.3=16/3

10.4/11=114/11
5.7/15=82/15

4.Կատարիր կոտորակների բազմապատկումը.

1/22 x 12=6/11  
⅘ x 45=36/1
39/10×40=156/1  
48/50×125=120/1
1/2x3o/55=3/11
100/12x 6/66=25/33   
8/7x 7/16=1/2

5. Վաչեի արագությունը 5 ամբողջ 1/5 կմ/ժ է: Վաչեն երկու ժամում որքան ճանապարհ կանցնի, եթե շարժվի նույն արագությամբ:

Լուծում։ <1> 5.1/5×2=10.2/5

Պատ․՝ 10.2/5 կմ/ժ արագությամբ։