Պարապմունք 10

1.  Ի՞նչ է թվերի հարաբերությունը, ի՞նչ է ցույց տալիս:
Թվերի հարաբերությունը նշանակում է բաժանում։

Օրինակ։ 2-ի և 1-ի=2/1

2.  Գտե՛ք հարաբերությունը.

ա) 3-ի և 5-ի=3/5

բ) 6-ի և 3/2-ի=6:3/2=6/1×2/3=12/3

գ) 4/3-ի և 8-ի=8:4/3=4/3×1/8=4/24

3.  ABC եռանկյան պարագիծը 144 սմ է, իսկ DEF եռանկյանը՝ 36 սմ։

Լուծում։ 1․ 144։36=4

Պատ․՝ 4

ա) Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագծի հարաբերությունը DEF եռանկյան պարագծին։ Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը։

բ) Գտե՛ք DEF եռանկյան պարագծի հարաբերությունը ABC եռանկյան պարագծին։ Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը։

4.  50 կգ կարմիր ներկն արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝ 123250 դրամ։ Ո՞ր ներկի գինն է ավելի բարձր։

Լուծում։ 1. 75000:50=1500 2. 123250:85=1450

Պատ․՝ 1450

5. Տղան նետում էր մետաղադրամը, ապա գրում էր արդյունքը՝ «զինանիշ» կամ «թիվ»։ 100 նետումից 56-ի արդյունքը եղել էր «զինանիշը»։ Ինչի՞ է հավասար՝

«զինանիշ» արդյունքով նետումների քանակի հարաբերությունը բոլոր նետումների քանակին:

Պատ․՝ 56/100-րդ

6.  Ինչի՞ է հավասար աստիճանի թեքությունը (բարձրության հարաբերությունը խորությանը), եթե նրա բարձրությունը 18 սմ է, խորությունը` 30 սմ:

Պատ․՝ 18/30=3/5

Լրացուցիչ:

7. Գտե՛ք 5/7-ի հավասար մի կոտորակ, որի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար լինի 36-ի:

8. Երեք բնական թվերի գումարը 364 է։ Նրանցից մեկն ամենամեծ երկնիշ թիվն է։ Մյուս երկուսից մեկը մյուսից չորս անգամ մեծ է։ Գտե՛ք այդ թվերը: