22.09.2021

  1. Կատարե՛ք գործողությունները.

Ա. (45:9-24:6) x 1 + 2×1=3

Բ.(1+1):1+1:(3-2) + 4 x 1- 1 : 1=6

Գ. (25 -24) x (6-5)+1:1+(8-7) x 1=3

Դ. (453-452):(17-16) + 1 x 1=2

  1. Գրեք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում: 1111
  2. Կատարեք գործողությունները

(25-75:3) : 2=0

10 x (11-121:11)=0

5-0+13×0-4×0=5

  1. Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ: Նոր չարխ տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1 օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել: Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում: Պատ․՝ 56 կճուճ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s