29.09.2021

Թեմա՝ Բազմապատկման տեղափոխական օրենք

  1. Հաշվիր օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից

Ա. 50 x 42 x 40=50x40x42=84.000

Բ. 40 x 48 x 25=25x40x48=48.000

Գ. 40 x 70 x 50=50x40x70=140.000

  1. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a=80, b=50

a x 2 x 90 x b=720.000

3. Երկու ընկեր խանութ գնացին: Երկուսն էլ պիտի գնեին 5-ական կիլոգրամ բրինձ և 4-ական կլոգրամ մակարոն: Առաջինը նախ գնեց բրինձը, ապա մակարոնը, իսկ երկրորդը ընդհակառակը: Ճի՞շտ է արդյոք, որ ընկերները գնումների համար ծախսեցին միևնույն գումարը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

Պատ․՝ Ճիշտ է, որովհետև գումարը նույնը կլինի, քանի, որ տեղափոխական հատկությունը մեզ ցույց է տալիս, որ գումարելիս երբ տեղափոխություն ենք կատարում թվերի մեջ գումարը չի փոխվում։

4. Գտենք այն թիվը, որը *-ի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն:

  1. 120:30=3+1
  2. 6x20=240:2
  3. 54:18=24:8

5. Կատարեք գործողությունները

( 71+ 132342:14)+(1546-847:121)=11․063

6. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ավելացրեք ևս երեք անդամ.

14, 29, 59, 119, 239, 479, 959․

29․09․2021

Կատարիր բազմապատկմում օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքից։

4x17x25=4x25x17=1.700

30x24x50x20=50x20x30x24=1000×720=720000

50x42x40x2=50x2x40x42=168.000

14 օրում Դարփինը պետք է պատրաստեր 280 պայտ ամեն օր պատրաստելով հավասար քանակությամբ։ Սակայն նա օրական 8 պայտով ավելի է պատրաստում։ Քանի օրում Դարփինը պատրաստեց պատվերը։

Պատ․՝10