Թեմա՝ Բնական թվերի բազմապատկումը

Պարապմունք՝ 14-րդ

Թեմա՝ Բնական թվերի բազմապատկումը

  1. Ի՞նչ են կոչվում բազմապատկվող թվերը և ի՞նչ է կոչվում արդյունքը: Արտադրիչ, Արտադրյալ:
  2. Հաշվե՛ք գումարը փոխարինելով բազմապատկումով.
  • 12 + 12 + 12 + 12 + 12 +12 = 12×6=72
  • 47892 + 47892 + 47892 + 47892= 47892×4= 191 568
  1. Երկու թվերի արտադրյալը հավասար է 0-ի: Ի՞նչ կարելի է ասել այդ թվերի մասին: Թվերից մեկը պետք է լինի 0:
  2. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ հավասարություն.
  • 10 x 10= 100
  • 1300 = 10 x 130
  • 27= 3 x 9

Բնական թվերի բազմապատկում

4792+4792+4792+4792=4×4792

Թիվը ներկայացրեք մեկից տարբեր երկու թվերի արտադրյալի տեսքով

Ա-24

Բ-32

Գ-46

Կատարեք գործողությունները

Ա․ 30×47+80:16=1415

Բ. 135×20-1024=2572

Գ. 11.916:18-2.348:4=75

Որքան ժամանակ է անցկացնում սովորողը դըպրոցում այն օրը երբ ունի 4 դաս՝ հյուրաքանչյուրը 45 րոպե, դասամիջոցներից երկուսը տևում է 15 րոպե, իսկ մեկը՝ 20։

Լուծում։ 1․ 45×4=180 2. 30+20=50 3.18+50= 3ժամ 50րոպե

Պատ․՝ 3ժամ 50րոպե