1. ա,ր,մ,ա,տ, յ,ե,ր, ե,ր,ա,լ, յ,ե,ր,ա,զ, օ,ո,ր,օ,տ, տ,ե,ր,ե,վ, և,ո,ր,ո,շ,ու,մ, յ,ե,ե,վ,և,ե,լ,ի

Յ,ե,ր,ի,տ,ա,ս,ա,ր,դ, ո,լ,ոռ, ո,ղ,ն,ա,շ,ա,ր, հ,ր,շ,ե,ջ, գ,ր,ք,ու,յ,կ, բ,ա,ր,եվ,և, կ,ա,ր,եվ,և,ո,ր, բ,ա,ճ,կ,ո,ն, ո,տ,ք, յ,ե,ր,ա,մ։

Թվերի ընթերցումը

  1. Թվանշաններով գրեք հետևյալ թվերը

Ա)Վեց հարյուր երկու միլիոն յոթ հազար երեք հարյուր հիսունութ

602.007.358

Բ)Երկու միլիարդ յոթ հարյուր քառասունյոթ

2000000727

  1. Աշխարհի ամենաբարձր լեռ նագագթը՝ Ջոմուլունգման ( Էվերեստը ), ունի ութ հազար ութ հարյուր քառասունութ մետր բարձրություն: Գրե՛ք թիվը թվանշաններով: 8848
  2. Լուծե՛ք թվաբանական խաչբառը. ( Դատարկ վանդակներում պետք է գրեք համապատասխան թվեր, գծեկներով վանդակներում ոչինչ չենք գրում)
72:8=9
///////////////////////////////////////////////x
18:6=3
=//////////////////////=//////////////////////=
54:8=27
  1. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ավելացրեք ևս երեք անդամ.

14, 29, 59, 119, 239, 479, 959