Լեզվական աշխատանք  8, 9, 10։

  1. գ) 2. բ) 3.ա)

Երդ-արդ, երգ։ որբ-որդ, երբ։ Որթ-որբ, որջ։ Որձ-որթ։ Որս-որջ։ Հորդ-հարդ։ Հարդ-հորդ։ Ուղտ-տղա։ Աղտ-ուղտ։ Գիրք-դիրք։

Հնչել-ձայնել, հնչյուն-ձայն, բարեհունչ-գեղեցկաձայն, հնչեղ-ձայնեղ։

14.09.2021

Պարապմունք՝ 8-րդ

Թեմա՝ Կարգեր. Կարգային միավորներ

  1. Հետյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

14707=1×10000+4×1000+7×100+7×1,

125=1×100+2×10+5×1,

13047=1×10000+3×1000+4×10+7×1,

15694=1×10000+5×1000+6×100+9×10+4×1,

671000=6×100000+7×10000+1×1000

2. Կազմեք չորս եռանիշ թիվ 1, 0 ,7 թվանշաններից և երեք եռանիշ թիվ 5 և 6 թվանշաններից: 1. 107, 701, 170, 710. 2. 555, 666, 566.

3. Գտեք 1-ից միչև 10 թվերի գումարը: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

4. 216 թիվը երկու անգամ փոքր է մեկ ուրիշ թվից: Ինչի՞ հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը: 1. 216:2=108 2. 108+537=645 Պատ․՝ 645

5. 3 ժամում կառքն անցավ 65 կմ: Առաջին ժամում այն անցավ 25 կմ, երկրորդում 4 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքը երրորդ ժամում: 1. 25-4=21 2. 25+21=46

3. 65-46=19 Պատ․՝ 19 կմ

Կարգեր, կարգային միավորներ

178425 թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

178425=1×100000+7×10000+8×1000+4×100+2×10+5×1

2078406 թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

2078406=2×1000000+7×10000+8×1000+4×100+6×1

Թվանշաններով գրի առեք հետևյալ թվերը, որոնք պարունակում են՝

Երեք հազարյակ, երկու հարյուրյակ, մեկ միավոր

3201

չորս հարյուր հազարյակ, վեց հազարյակ, ութ միավոր

400608

Дополнительная работа:

Зачеркните лишнее слово:

Семья, мама, брат, сестра, папа, дедушка, бабушка, лифт, дети.

Дом, стол, комната, кухня, сад, стул, лампа, кресло, собака, кошка, метро, семья, окно, мебель, шкаф.

Книга, журнал, кабинет, класс, студент, рыба.

Море, рыба, пальто.

Шкаф, пальто, юбка, платье, собака.

где?

Дома, во дворе, в Москве, в школе.

сколько?

Дней, детей, людей.

кто?

Мама, папа, я, мальчик.

что?

Стул, дом, лоб.