Գործնական աշխատանք

Ա,Բ,Գ,Դ,Ե,Զ,Է,Ը,Թ,Ժ,Ի,Լ,Խ,Ծ,Կ,Հ,Ձ,Ղ,Ճ,Մ,Ե,Ն,Շ,Ո,Չ,Պ,Ջ,Ռ,Ս,Վ,Տ,Ր,Ց,Ու,Փ,Ք,ԵՎև,Օ,Ֆ։

Դարպաս, եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշգամբ, սրճեփ։

Մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոն, մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն։

Արդուկ, այժմյան, բերրի, գաղտնի, գզվռտոց, դաստիարակ, երբևէ, ելևէջ, երբեք, զվարթ, զարթնել, թղթակից, հեքիաթասաց, մրրիկ, որևէ։