Թե ինչպես գրվեց առաջին նամակը

  1. Ինչո՞ւ էր օտարականը կանչել իր ողջ ցեղին։
  2. Ի՞նչ ծառի կեղևի վրա էր Թաֆֆին նամակ ուղարկել։ Ի՞նչ գիտես այդ ծառի մասին։
  3. Ինչպե՞ս դու կհասկանայիր այդ նկարը, եթե չիմանայիր, թե ինչի մասին է այն։ Ես կմտած էի, որ ես պետք է գնամ ու այդ աղջկա տեղը ոսկի գտնեմ ու բերեմ նրան հանձնեմ, իսկ այդ մարդի վատ մարդիկ են ու ես պետք է նրանցից հեռու մնամ։
  4. Որտե՞ղ էին ապրում նախամարդիկ և ի՞նչ գործիքներ էին օգտագործում։
  5. Վերնագրիր հատվածները։