30.09.2021

 1. Ստուգե՛ք հավասարությունը.
 • 11 x (8 x 9) = (11 x 8) x 9=792=792
 • 27 x ( 5 x 6 ) = ( 27 x 5 ) x 6=810=810
 1. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից հաշվեք առավել հարմար եղանակով.
 • 38 x (24 x 5) =4.560
 • 72 x (6 x 0)=0
 • 15 x (4 x 11)=660
 1. Օգտագործելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • 11 x 2 x 30 x 5=3300
 • 6 x 4 x 5 x 6=720
 • 17 x 8 x 4 x 5=2720