ՆՅՈՒԹԵՐԻ և մարմիննր

Առաջադրանք 1
Թվարկեք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.
ա) պինդ-սառույց բ) հեղուկ-ջուր գ) գազային-գոլորշի

Առաջադրանք 2
Թվարկեք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։ Փայտ, Ապակի, Կավ, Ոսկի, Արծաթ:

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում` պինդ —  հեղուկ  — գազային
Պղինձ, ջուր, կաթ, նավթ, ոսկի, ապակի, թթվածին, գոլորշի, ջրածին, փայտ, պողպատ, արծաթ, ոսկի:

Պղինձ- Պինդ

ջուր- հեղուկ

կաթ-հեղուկ

նավթ-հեղուկ

ոսկի-պինդ

ապակի-պինդ

թթվածին-Գազային

գոլորշի-Գազային

ջրածին-Գազային

փայտ-Պինդ

պողպատ-պինդ

արծաթ-պինդ

ոսկի-պինդ

download-2

Բնական թվերի գումարումը․ գումարման տեղափոխական օրենք

Հաշվել արաջին չորս կարգային գումարելիների գումարը։

1+10+100+1000=1111

Գրեք, որև է եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ թիվ է։

600+500=1100

Մեքենան արաջին օրը անցել է 115 կմ, երկրորդ օրը՝15 կմ ավելի։ Երրորդ օրը անցել է 10 կմ ավելի, քան արաջին երկրու օրում։ Քանի կմ է անցել մեքենան 3 օրում միասին։ Պատ․՝ 500 կմ

Եթե թիվը գումարենք ինքը իրեն և ավելացնենք 15 կստանանք 137։ Որն է այդ թիվը։ (1) 137-15=122 (2) 122:2=61 Պատ․՝ 61