14.09.2021

Պարապմունք՝ 8-րդ

Թեմա՝ Կարգեր. Կարգային միավորներ

  1. Հետյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

14707=1×10000+4×1000+7×100+7×1,

125=1×100+2×10+5×1,

13047=1×10000+3×1000+4×10+7×1,

15694=1×10000+5×1000+6×100+9×10+4×1,

671000=6×100000+7×10000+1×1000

2. Կազմեք չորս եռանիշ թիվ 1, 0 ,7 թվանշաններից և երեք եռանիշ թիվ 5 և 6 թվանշաններից: 1. 107, 701, 170, 710. 2. 555, 666, 566.

3. Գտեք 1-ից միչև 10 թվերի գումարը: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

4. 216 թիվը երկու անգամ փոքր է մեկ ուրիշ թվից: Ինչի՞ հավասար կլինի այդ թվի և 537-ի գումարը: 1. 216:2=108 2. 108+537=645 Պատ․՝ 645

5. 3 ժամում կառքն անցավ 65 կմ: Առաջին ժամում այն անցավ 25 կմ, երկրորդում 4 կմ-ով պակաս: Քանի՞ կիլոմետր անցավ կառքը երրորդ ժամում: 1. 25-4=21 2. 25+21=46

3. 65-46=19 Պատ․՝ 19 կմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s