Կարգեր, կարգային միավորներ

178425 թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

178425=1×100000+7×10000+8×1000+4×100+2×10+5×1

2078406 թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

2078406=2×1000000+7×10000+8×1000+4×100+6×1

Թվանշաններով գրի առեք հետևյալ թվերը, որոնք պարունակում են՝

Երեք հազարյակ, երկու հարյուրյակ, մեկ միավոր

3201

չորս հարյուր հազարյակ, վեց հազարյակ, ութ միավոր

400608

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s