Մայրենի 27․02․2023

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Համացանցից ընտրել վեցից յոթ նախադասությունից կազմված որևէ տեքստ ու որոշել բառերի կազմությունը. պա՞րզ են, ածանցավո՞ր, թե՞ բարդ:

Ամենաակտիվը
Դուք նման եք մշտական ​​շարժման մեքենայի
Երգիր, պարիր և միշտ լի մտքերով
Իսկ քո մասին հստակ չեմ կարող ասել
Ինչ տաղանդ ավելի ուժեղ կդրսևորվի քո մեջ։

Դուք-պարզ , նման-պարզ, մշտական-ածանցավոր, շարժման-ածանցավոր, մեքենա-պարզ, Երգ-պարզ, պար-պարզ, միշտ-պարզ, լի-պարզ, մտքերով-ածացավոր, իսկ-պարզ, քո-պարզ, մասին-պարզ, հստակ-պարզ, չեմ-պարզ, կարող-պարզ, ասել-պարզ, ինչ-պարզ, տաղանդ-պարզ, ավելի-պարզ, ուժեղ-պարզ, կդրսևորվի-պարզ, քո-պարզ, մեջ-պարզ։

Պարապմունք 73

Պարապմունք 73.
Նախագիծ (Տասնորդական կոտորակներ)

Սահմանում։ Այն կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է, կոչվում է տասնորդական կոտորակ:

Տասնորդական կոտորակի հայտարարները 10, 100, 100, 1000 … թվերից մեկն է։

Առաջադրանքներ։
1. Գրիր մի քանի հատ տասնորդական կոտորակներ։
45/1000 54/10 750/100 50/10 78/1000 928/100

2. Վերը գրած կոտորակներում  նշիր հայտարարները, ի՞նչ թվեր են։

1000, 10, 100, 10, 1000, 100.

3. Գրիր մի քանի հատ անկանոն կոտորակներ, որոնց հայտարարը լինի՝ 10, 100, 1000 և այլն, դարձրու խառը թիվ, նշիր խառը թվի ամբողջ մասը, կոտորակային մասը։
30/20=1.10/20, 50/30=1.20/30,


4. Գրիր այնպիսի կոտորակներ, որոնց հայտարարտ կարգային միավոր չէ (10, 100, 1000, …չէ) և համարիչը, հայտարարը բազմապատկելով միևնույն թվով, ստացիր տասնորդական կոտորակներ։
. 1/4


Օրինակ՝ ¼
հայտարարը կարգայաին միավոր չէ։
համարիչը, հայտարարը բազմապատկում եմ 25-ով, կստանանք տասնորդական կոտորակ։
¼=1×25/4×25=25/100