Լույսի անդրադարձումը

Լույսի անդրադարձում: Հայելիներ

Հարցեր

1. Ի՞նչ օրենքով է կատարվում լույսի արդրադարձումը:

Լույսի անդրադարձումը կատարվում է անկման և անդրադարձման օրենքներով։

2. Առարկայի ինչպիսի՞ պատկեր է առաջանում հարթ հայելում:

Հարթ հայելում ճիշտ և հավասար պատկեր է առաջանում։

Պարապմունք 71

Ամփոփ աշխատանք։
Թեմա –  Տոկոսներ, Մասեր , Հարաբերություն, Միջին  թվաբանական  /                                                                                                                              

  1. Գտեք  տրված  թվերի 4/3  մասերը .                                            

 ա)  63, 63=63:3=21×4=84        բ)  222 222=222:3=74×4=296

 2. Գտեք   թիվը, եթե հայտնի է , որ  նրա

               ա)  25  % – ը   հավասար է 115-ի

100:25=4×115=460

                բ)  10  % – ը   հավասար է   40-ի

100:10=10×40=400

3.  Որոշեք , թե  առաջին թիվը  երկրորդի  քանի՞  % -ն  է  կազմում.

                16-ը՝       64-ի,=1/4

                 30-ը՝      60-ի=1/2              

   4 .    81  թիվը   բաժանեք  2 : 7  հարաբերությամբ:

81:9=9

9×2=18

9×7=63

5.  Գտեք թվերի միջին թվաբանականը.

         60,  5,  11,  26,  123=(60+5+11+26+123:5)=45r

6.   Հողամասի  ցանկապատի  երկարությունը  72 մ է:  Ցանկապատի  1/8  մասը ներկված                                                                                                                              

է կարմիր գույնով,  1/6  մասը՝     կապույտով,  իսկ մնացածը՝ ծիրանագույնով:  Քանի՞ մետր է  ներկված  ծիրանագույնով:  

Պատ.’ 51

 7. Ուղղանկյան իրական չափերն են՝   երկարություն  64մ , լայնություն  50 մ:  Ի՞նչ պարագիծ  կունենա այդ ուղղանկյունը հատակագծում, եթե տրված է   մասշտաբը   1 : 100   -ի:
8. Օդի ջերմաստիճանը կիրակի օրը -6 ℃ էր: Երկուշաբթի օրը օդի ջերմաստիճանը նախորդ օրվա համեմատ 2° -ով ցածր էր, իսկ երեքշաբթի օրը 5° -ով բարձր, քան երկուշաբթի օրը: Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը երեքշաբթի օրը: