Պատմություն հունվարի 30- փետրվարի 3

1․ Արտաշես Ա-ն հայկական բանակը քանի՞ զորավարությունների բաժանեց և ո՞ւմ նշանակեց դրանց հրամանատարներ։ Նա հայկական բանակը բաժանեց 4 զորավարությունների, հրամանատարներ- Տիրան, Զարե, Արտավազդ, Սմբատ:

2․ Ի՞նչ գիտեք հողային բարեփոխման մասին։ Արտաշեսը ֆերմերներին արգելում էր, մոտիկանալ, վերձնել, անել իրենց գործերը, գյուղացիների հողերի վրա:

3․ Ո՞ւմ խորհրդով և ե՞րբ կառուցվեց Արտաշատ մայրաքաղաքը։ Հանիբալի խորհրդով կառուցվեց Արտաշատ մայրաքաղաքը:

4․ Հայ ժողովուրդը ինչպե՞ս էր մեծարում Արտաշես թագավորին։ Ասում էին նրան Արտաշես բարեպահ, և բարի:

5․ Ինչու՞ էր Տիգրան Մեծը հայտնվել պատանդության մեջ Պարթևստանում։Արտավազդը Տիրան-ի վորդուն Տիգրան Մեծին պատանդ տվեց, որովհետև Արտավազդը չեր ուզում կռվել, այդ պատճառով թշնամին ասաց, որ Տիգրան Մեծին պիտի պատանդ տան իրեն, Արտավազդը քանի որ չեր ուզում կռվել տվեց Տիգրան Մեծին նրանց:

6․ Որտե՞ղ գահ բարձրացավ Տիգրան Մեծը և որո՞նք էին նրա առաջին քայլերը։ 

Տիգրան Մեծը թագադրվեց Աղձնիք նահանգում մինչ այդ անհայտ մի վայրում։

Երբ նա գահ բարձրացավ սկսեց կատարել բարեփոխուներ՝ հատկապես մեծ ուշադրություն դարձնելով ռազմական բնագավառին։

Մայրենի

Կետադրության օր

Կետադրել տեքստերը։

  • Չէ որ կան մարդիկ, որոնց համար կյանքում ամենաթանկ և ամենալավ բանը իրենց հոգուկամ մարմնի, որևէ հիվանդությունն է: Նրանք իրենց ողջ կյանքի ընթացքում դրանով ենզբաղվում և միայն դրանով են կենդանի. նրա պատճառով տառապանք կրելով նրանքդրանով են սնվում, ուրիշներին գանգատվում են, այդ հիվանդությունից ու դրանովմերձավորների ուշադրությունը դարձնում իրենց վրա:
  • Դրա համար մարդկանց սիրտ ջերմացնող կարեկցությունն են վաստակում, ու դրանիցբացի նրանք ոչինչ չունեն: Վերցրե’ք նրանցից այդ հիվանդությունը, բժշկեցե’ք նրանց, ևնրանք կդժբախտանան, որովհետև կզրկվեն ապրելու միակ միջոցից. այն ժամանակնրանք ներքուստ դատարկ կլինեն: Երբեմն մարդու կյանքն այնքան աղքատ է լինում, որնա ակամայից ստիպված է լինում գնահատել իր արատը և նրանով ապրել, և կարելի էասել, որ մարդիկ հաճախ ձանձրույթից են արատավոր դառնում:
  • Սպիտակ ագռավները բնության մեջ հազվագյուտ են. նրանք շատ քիչ են պատահում: Հենց դրանով են նրանք հետաքրքիր։ Տասնութերորդ դարում Ռուսաստանի թագավորՊետրոս Առաջինը պալատում մի սպիտակ ագռավ  էր պահու`մ որպես հազվագյուտերևույթ։ Խոսքի մեջ «սպիտակ ագռավ» արտահայտությամբ բնորոշում են մյուսներիցտարբերվող մարդկանց, հազվադեպ հանդիպող առարկաները։ Առաջին անգամ դահռոմեական մի բանաստեղծ` Յուվենալիուսն է օգտագործել:
  • Երկրում շատ բարձր ու անմատչելի մի լեռ կար, որ լիքն էր բոլոր բարիքներով: Մարդիկկամեցան դրա վրա բնակություն հաստատել, սակայն նրա վրա բարձրանալր շատդժվար էր,  թեև վերելքի շատ ճանապարհներ կային: Նրանք, ովքեր բարձրանալուժամանակ կանգ առան, սայթաքեցին ու ցած գլորվեցին մինչև ստորոտը: Իսկ ովքերդադար առնել չուզեցին, այլ գավազանի օգնությամբ շարունակեցին վերելքը, բարձրացան լեռան վրա ու հանգիստ կյանք վայելեցին:
    Այդպես թուլակազմ ու վախկոտ մարդիկ մնում են կես ճանապարհին ու կորչում, իսկհաստատակամները, համբերությունն իրենց նեցուկ ունենալով, վեր են բարձրանում ուհասնում իրենց նպատակին: