Մայրենի

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

  • Ընթերցել Թումանյանի  «Թմկաբերդի առումը» պոեմը (մինչև չորրորդ մասը):
  • Պոեմի նախերգանքը սովորել անգիր:
  • Գրել քսան հատուկ անուններ, որոնք գրվում են գծիկով:

Մեկ-մեկ

Ողջ-ողջ

Մարդ-մուրդ

Փոքր-մոքր

Կամա-ակամա

Ակաս-պակաս

Աման-չաման

Լոթի-փոթի

Անբաղ-զամբաղ

Առոք-փառոք

Դափ-դատարկ

Սեփ-սև

Դեփ-դեղին

Նոփ-նոր

Կաս-կարմիր

Կափ-կանաչ

Շիփ-շիտակ

Հայերեն-անգլերեն

Ընկեր-բարեկամ

Խաղ-հանելուկ