Դաս 4 – Հոկտեմբերի 10-14

1- Ներկայացրե՛ք Հայկական լեռնաշխարհի լեռները /էջ 9-10/։

Արարատ, Արագած, Թոնդուրեկ։

2- Ինչպե՞ս քայքայվեց նախնադարյան հասարակությունը /էջ 27-28/։

Նախնադարի շրջանում մարդիկ իրար հավասար են եղել, և գոյություն չի ունեցել շահագործում։ Բայց երբ կատարելագործվեցին աշխատանքային գործիքները և զեները մարդիկ մարդիկ սկսեցին ստանալ և հարստանալ։

English homework 10.10.2022

We are not. They are not.

Are we? Are you?

Yes, you are. No you aren’t.

Yes, we are. No, we aren’t.

Yes, they are. No, they aren’t.

Eda: No, they are not American. They are British.

Mum: Are you and Dave OK?

Alex: No, we are not OK.

Arne: Are you from Chine.

Girl: No, we are not Chine. We are from Japan.

A: Is Simon Australian?

B: No, I think is British.

A: Is Avatar a good film.

B: No, Avatar is not very interesting.

A: Tokio Hotel? is they a pop group.

B: Yes, is a Tokio Hotel, great!

A: Is Pietro and Daniel from Italy?

B: No, Pietro and Daniel is not Italian, they’re Swiss.

  1. -Are the Killers a popular band in your country?
  2. -Is Daniel Craig British or American?
  3. -Are Camden Market in London?
  4. -Are Christian Bale and Hugh Jackman actors?
  5. -Is Kia a Japanese company?
  6. -Is Chessington world of Adventure a theme park in England?

Պարապմունք 21

1. Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:

Подпись отсутствует

A, D

2. Գտեք ամենափոքր բնական թիվը, որն առանց մնացորդի բաժանվում է 10-ի և որի թվանշանների գումարը 10 է:

190

Աշխատանք Քան ակադեմիայից:
Առաջադրանք 1.
Առաջադրանք 2.
Առաջադրանք 3.