Աղեր, կիրառումը, բաղադրությունը

Աղեր, կիրառումը, բաղադրությունը

Ուսումնասիրել և կարդալ հետևյալ հղումով տեղադրված ուսումնական նյութը;

Պատասխանել հարցերին՝

1.Արդյո՞ք աղերը բարդ նյութեր են:

Աղերը բարդ նյութեր են,որովհետև նրանք կազմված են մի քանի նյութերից։

2.Թվարկե՛ք կենցաղում օգտագործվող մի քանի աղեր:

Նատրիումի քլորիդը, կրաքար, կերակրի աղ։

3.Ո՞ր աղերն են օգտագործվում գյուղատնտեսության մեջ:

Նատրիումական, կալիումական սելիտրաները պղնձի սուլֆատը։

Պարապմունք 27

1.Համեմատե՛ք.
ա) 16-ի 37 %-ը և 37-ի 16 %-ը,

1) 16 x 37 = 382
2) 382 : 100 = 382/100
1) 37 x 16 = 382
2) 382 : 100 = 382/100
382/100 = 382/100


բ) 72-ի 94 %-ը և 94-ի 72 %-ը,

1) 72 x 94 = 6768
2) 6768 : 100 = 6768/100
1) 94 x 72 = 6768
2) 6768 : 100 = 6768/100
6768/100 = 6768/100


գ) 88-ի 56 %-ը և 56-ի 88 %-ը։

1) 88 x 56 = 4928
2) 4928 : 100 = 4928/100
1) 56 x 88 = 4928
2) 4928 : 100 = 4928/100
4928/100 = 4928/100

2.Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Քանի՞ աշակերտ է մասնակցել մրցումներին։

Լուծում։ 1․ 480։100×35=168

Պատ․՝ 168

3.Երկու քաղաքների հեռավորությունը 60 կմ է։ Ճամփորդն անցել է այդ հեռավորության 3/5-ը։ Քանի՞ կիլոմետր է անցել ճամփորդը։

Լուծում։ 1․ 60։5×3=36

Պատ․՝ 36


4.Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը։ Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

Լուծում։ 1․ 36։6×5=30

Պատ․՝ 30

5.1600 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի 3 ։ 5 հարաբերությամբ։

Լուծում։

3+5=8

1600:8=200

200×3=600

200×5=1000

6. Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է`
ա) 36սմ^2 , բ) 64սմ^2 , գ) 1սմ^2 , դ) 25մմ^2 , ե) 49մմ^2 

ա) 36սմ-6×6=36

բ) 64սմ-8×8=64

գ) 1սմ-1×1=1

դ) 25սմ-5×5=25

ե) 49սմ-7×7=49