Մայրենի, 6-րդ դասարան, 7.10.2022

 1. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:
  • Նրա ստեղծած զարդանկարը հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ, զարդանկար)
  • Ծննդյան օրը փոքրիկին նկարազարդ մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)
  • Հագին զարդանախշ կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)
  • Տաճարի նախշազարդ արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ, նախշազարդ)
  • Նրա մեքենագիրը ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)
  • Ինձ գրամեքենայի էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր, գրամեքենա)
 2. Յուրաքանչյուր շարքից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և կազմի՛ր բաղադրյալ բառեր: Նշի՛ր, թե ինչ հնչյունափոխության կատարվեց:

ա) Լույս, թույն, կենդանի, տեր, մեջ, ուղի, անուրջ, կամուրջ, կատու:

Ուղի-ուղղություն36

Ավելացավ ղղ և ություն։

բ) Ություն, բար, վոր, ակ, ել, երես, ազգի, ուկ, կից:

Ություն-էություն, խորամանկություն։

Էություն-ավելացավ է տառը։

Խորամանկություն-ավելացավ խորամանկ բառը։