Դաս 3 – Նախնադար – Հոկտեմբերի 3-7

  1. Մարդկության պատմության ո՞ր ժամանակաշրջանն է կոչվում նախնադար և ինչո՞ւ։ Քանի շրջանի է այն բաժանվում։ Նախնադար է կոչվում մարդկության պատմության ամենավաղ շրջանը։ Մարդկության պատմությունը բաժանվում է 3 մասի։ <Քարե դար> Միջին քարե դար-մեզոլիթ, Նոր քարե դար-նեոլիթ, Հին քարե դար-պալեոլիթ, Պղինձի քարե դար-էնեոլիթ։
  2. Բացատրե՛ք նեոլիթյան «հեղափոխության» էությունը /էջ 22-23/

Մարդը սկզբում ապռում էր կենդանիների նման, սպառելով միայն բնության պարգևած բարքները։ Նեոլիթում մարդկային հասարակության մեծ հեղափոխությունը այն էր, որ զարգացավ հողագործությունը և անասնապահությունը։ Մարդն այլևս միայն սպառող չէր։ Նա կարողանում էր իր համար ստեղծել անհրաժեշտ բարիքներ պահելով ու բազմացնելով կենդանիներ, մշակելով բույսեր և աճեցնելով մրգատու ծառեր։

  1. Ի՞նչ էին անվանում հնագույն մարդկանց խմբերը։

Նոր քարե դարում առաջընթաց եղավ նաև հասարակական կյանքում։ Ազգակից և հարևան ցեղերի միավորումով ստեղծվեցին ցեղային միություններ։

  1. Ինչո՞վ էին զբաղվում հնագույն մարդիկ։

Նրանք պահում էին կենադնիներին և խնամում էին ծաղիկները և այլ բույսեր։ Նրանք նաև զբաղվում էին կավագործությամբ, անասնապահությամբ և հողագործությամբ։

  1. Ի՞նչ էք հասկանում բանական էակ ասելով։

Բանական էակ ասելով ես հասկանում եմ մտածող և գիտակցող մարդ այսինքն մարդը։

Թվի բաժանումը տրված հարաբերությամբ։ 2

Առաջադրանքներ։
1. 100.000 դրամը բաժանե՛ք
ա) 3:7 հարաբերությամբ

3+7=10

100000:10=10000

3×10000=30000

7×10000=70000
բ) 2:3  հարաբերությամբ

2+3=5

100000:5=20000

2×20000=40000

3×20000=60000

գ) 1:2:7 հարաբերությամբ:

1+2+7=10

1000000:10=10000

1×10000=10000

2×10000=20000

7×10=70000
դ) 1:2:3:4 հարաբերությամբ:
1+2+3+4=10

100000:10=10000

1×10=10000

2×10=10000

3×10=30000

4×10=40000
2.Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 23/25-ը։ Որքա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200կգ թարմ խնձորից։

1200:25×23=1104

1200-1104=96կգ

3.Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է հավասար այդ թվերի գումարը։
1005 :3×11=3685

1005+3685=4690
4.Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640մ^3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220մ^3 ։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։
850
5.Որքան կլինի 1 ։ 150 մասշտաբով 6մ երկարությամբ հատվածը հատակագծի վրա:

Լուծում։ 1․ 6×150=900

Պատ․՝ 900մ։

6.Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։

Լուծում։ 1․ 1/5=8/40 2. 1/4=10/40

Պատ․՝ 10սմ։


7.Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է 7սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է:

Լուծում։ 1․ 1սմ/1000000=7/7000000մ

8. Նախագիծ 1. Իմ սենյակի հատակագիծը