Դափնե. մաս 2

Դափնե

(Մաս 2)

-Կա՛նգ առ, չքնա՛ղ հավերժահարս,-կանչեց Ապոլլոնը,- ինչո՞ւ ես ինձնից փախչում` գայլից հետապնդվող գառնուկի պես: Արծվի ճանկերից ճողոպրող աղավնու նման սուրում ես դու: Չէ՞ որ ես թշնամի չեմ: Կա՛նգ առ, հավերժահա՛րս, սերն է ինձ ստիպում, որ հետևեմ քեզ: Մի տե՛ս դու, ոտքերդ արյունոտել ես` տատասկին ու սրածայր փշերին դիպցնելով:Սպասի՛ր, կա՛նգ առ: Ե՛ս եմ, Ապոլլո՛նը, շանթարձակ Զևսի որդին և ոչ թե մի հասարակ մահկանացու հովիվ:

Բայց չքնաղ Դափնեն փախչում էր ավելի ու ավելի արագ: Ասես թևածելով սուրում է Ապոլլոնը նրա հետևից: Ավելի ու ավելի է մոտենում Դափնեին: Ահա, ուր որ է` կհասնի: Ուժերը լքում են Դափնեին: Եվ նա աղերսում է իր հորը` Պենևսին.

— Հա՛յր իմ Պենևս, օգնության հասիր ինձ: Բացվի՛ր, գետի՛ն, կլանի՛ր ինձ: Խլեցե՛ք ինձանից այս կերպարանքը, նա ինձ միայն տանջանքներ է պատճառում:

Այս խոսքն ասելուն պես կեղևապատվեց նրա քնքուշ մարմինը, վարսերը` տերևներ, իսկ ձեռքերը, որ կարկառված էին դեպի երկինք, ճյուղեր դարձան: Խորունկ վիշտը սրտում` գրկեց Ապոլլոնը դափնեծառ դարձած Դափնեին, և ծառի կեղևի տակից նա լսում էր Դափնեի դեռևս բաբախող սրտի տրոփյունը:

Երկար ժամանակ Ապոլլոնը տխուր-տրտում կանգնեց դափնու մոտ, և վերջապես ասաց.

-Թող այսուհետ միայն քո ճյուղերի պսակը զարդարի իմ գլուխը, թող սրանից հետո քո կանաչ զարդարանքը լինի իմ կիթառին և կապարճին: Թող երբեք չթորշոմի քո կանաչը: Հավերժ դալա՛ր եղիր:

Եվ Դափնին կամացուկ սոսափեց իր սաղարթախիտ ճյուղերը և, իբրև համաձայնության նշան, խոնարհեց իր կանաչ կատարը:

Առաջադրանքներ

 1. Ընթերցել հունական լեգենդի շարունակությունը:
 2. Բառարանի օգնությամբ բացատրել մգեցված բառերի հոմանիշները:

Տատասկին-բարդածաղկավորների ընտանիքին պատկանող փշոտ տերևներով խոտաբույս։

Մահկանացու-մահվան ենթակա, մեռնող, մահացող։

Թևածելով-թևերը շարժել՝ թափահարել թռչելու համար:

Կլանել-իր մեջ ընդունել՝ առնել։

Կարկառված-ձեռքը մեկնել՝ երկարացնել։

Դալար- կանաչով պատված՝ ծածկված։

 1. Գրել փոքրիկ նամակ Ապոլլոնին:

Ապոլլոն մի տխրիր։ Ես վստահ եմ, որ դուկգտնես ուրիշ գեղեցիկ մարդու, որը նույնպես քեզ կուրախացնի իր գեղեցկությամբ։ Մաղթում եմ քեզ երջանկություն և արողջություն։ Մի անգամ ել եմ ասում մի տխրիր։

English homework 13.10.2022

 1. You’re (You are).
 2. We’re (We are).
 3. They’re (They are).
 1. You aren’t.
 2. We aren’t.
 3. They aren’t
 1. Are you?
 2. Are we?
 3. Are they?
 1. Yes, you are/No you aren’t
 2. Yes, we are/No we aren’t
 3. Yes, they are/No they aren’t
 1. Adnan: Are they American:

Eda: No, they aren’t. They are British.

 1. Mum: Are you and Dave OK?

Alex: No, we aren’t.

 1. Arne: Are you from China?

No, we aren’t. We are from Japan.

 1. A: Is Simon Australian? 

          B: No, I think he is British.

 1. A: Is Avatar a good film?

          B: No, it is very interesting.

 1. A: Tokio Hotel? Are they a pop group?

          B: Yes, they are great.

 1. A: Are Pietro and Daniela from Italy?

           B: No, they aren’t Italian, they’re Swiss.

 1. Are the Killers a popular band in your country?
 2. Is Daniel Craig British or American?
 3. Is Camden Market in London?
 4. Are Christian Bale and Hugh Jackman actors?
 5. Is Kia a Japanese company?
 6. Is Chessington World of Adventure a theme park in England?

Մաթեմատիկա 24

1․ 1/100

2. 5/100

3. 70/100

4. 100/100

5. 120/100

6. 150/100

7. 200/100

8. 1020/100

 1. 1%
 2. 3%
 3. 5%
 4. 10%
 5. 10%
 6. 5%
 7. 2%
 8. 20%
 9. 50%
 10. 25%
 11. 115%

ա) 100-ի 1%-ը 1

բ) 300-ի 1%-ը 3

գ) 40-ի 5%-ը 2

դ) 200-ի 7%-ը 14

ե) 15-ի 20%-ը 3

զ) 48-ի 25%-ը 12

է) 49-ի 100%-ը 49

ը) 250-ի 120%-ը 300

թ) 300-ի 200%-ը 600

ա) 400-ի 50%-ը 200

բ) 20-ի 10%-ը 2

գ) 16-ի 25%-ը 4

դ) 8-ի 75%-ը, 6