Պարապմունք 18

1.Գտնել  տառի  թվային արժեքը: 

5:6 =50:60 

2. Կարտոֆիլի 3 կգ -ի համար վճարեցին 600 դրամ:Որքա՞ն կվճարեն նույն  կարտոֆիլի 27կգ-ի համար։
Լուծում։ 1․ 600:3=200 2. 200×27=5.400

Պատ․՝ 5․400դր։
3. Գտնել  արտահայտության    արժեքը.

( 3 : 4 + 4 : 3 )•4=8․1/3

=3/4×4+4/3×4

=3/1×1/1+4/3×4/1

=3/1=3+16/3

=3+5.1/3

=8.1/3

4. 180խոր. մ  ծավալով  ավազանը  խողովակից  հավասարաչափ  հոսող  ջրով  լցվում  է  9  ժամում:  Ինչքա՞ն   ժամանակում  ջրով  կլցվի  ավազանը,  եթե   նրա   ծավալը   540խոր.մ  է:

Լուծում։ 1․ 540:180=3 2. 9×3=27

Պատ․՝ 27։

5. 3կգ ապրանքի համար  վճարել են  20520  դրամ:  Որքա՞ն  է  պետք վճարել նույն տեսակի  1կգ  ապրանքի  համար:

Լուծում։ 1․ 20.520։3=6.840 2. 6.840×1=6.840

Պատ․՝ 6․840։

6. 200կգ  զանգված  ունեցող  բամբակի  սերմից  ստացվեց  40կգ  յուղ: Որքա՞ն  յուղ  կստացվի  բամբակի  100կգ  սերմից:

Լուծում։ 1․ 200։40=5 2. 5×2=10

Պատ․՝ 10կգ

7. 80  թիվը   բաժանեք  3 : 5  հարաբերությամբ:

3+5=8

80:8=10

10×3=30

10×5=50

8. 120  թիվը   բաժանեք  1: 3 : 8  հարաբերությամբ:

1+3+8=12

120:12=10

10×1=10

10×3=30

10×8=80

8. Նախագիծ 1. Իմ սենյակի հատակագիծը