07.02.2022

56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի

•           3-ի 5694

•           4-ի 5684

•           8-ի 5664

•           9-ի 5634

2.         Թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների

•           70|2

35|5

7|7

(1)

70=2x5x7=70

•           55|5

11|11

(1)

55=5×11=55

•           90|2

45|5

9|3

3|3

(1)

90=2x3x3x5=90

•           108|2

54|2

27|3

9|3

3|3

(1)

108=2x2x3x3x3=108

3.         Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:

4.         Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը: Ամենամեծ-96, ամենափոքր-16 տարբերություն=96-16=80

5.         Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:

Պատ․՝ 73

6.         Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․

•           36=2 և 3

•           369=3 և 4

7.         Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է

քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։ Այս խնդիրը սխալ է։

8.         Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

 1. 132:12=11
 2. 11x11x11=1331

9.         Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

•           39 և 65

36=2x2x3x3=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (1)

65=5×13=36=2x2x3x3=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (1)

•           36 և 48

36=2x2x3x3=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (12)

48=2x2x2x3=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (12)

•           42 և 105

42=2x3x7=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (21)

105=3x5x7=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (21)

•           111 և 185

111=3×37=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (37)

185=5×37=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (37)

10.       4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։

•           25 և 85

•           49 և 28

•           22 և 33

•           105 և 35

03.03.2022

Ընտրեք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է:

18,33,55=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-կն է։

18:1,2,3,6,9,18.

33:1,3,11,33.

55:1,5,11,55

35,49,55=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-կն է։

35:1,5,7,35.

49:1,7,49.

55:1,511,55.

32,81,108=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը -կն է։

32։1,2,4,8,16,32․

81։1,3,9,27,81․

108։1,2,3,4,6,9,12,18,27,36,54,108․

 1. Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրա բոլոր բաժանարարները.
 • 102|2
 • 51|3
 • 17|17
 • (1)
 • 102=2x3x17=102
 • 124|2
 • 62|2
 • 31|31
 • (1)
 • 124=2x2x31=124
 • 327|3
 • 109|109
 • (1)
 • 327=3×109=327
 • 400|2
 • 200|2
 • 100|2
 • 50|5
 • 10|2
 • 5|5
 • (1)
 • 400=2x2x2x5x2x5=400
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 18 և 26=(2)
 • 16 և 36=(4)
 • 108 և 42=(6)
 • 44 և 64=(4)
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ: Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին 5 կով մեկ շաբաթ կերակրելու համար: Լուծում։ 1) 20×5=100կգ 2) 100×7=700կգ

Պատ․՝ 5 կովին պոտք է 700կգ խոտ։

Կաղին-գոյական, հայտնի-ածական, մեծ-ածական, կանաչ-ածական, աղջիկ-գոյական, գետ-գոյական, բուք-գոյական, բարի-ածական,տգեղ-ածական, ճշմարտություն-գոյական, անտուն-ածական, բարկացկոտ-ածական, Գայանե-գոյական, տուն-գոյական, կատու-գոյական, գունավոր-ածական, կաղամբ-գոյական, հեռուստացույց-գոյական, խակ-ածական, Հայաստան-գոյական, հետաքրքիր-ածական, վարդ-գոյական, Վարդուհի-գոյական, փշոտ-ածական, լիճ-գոյական, ալիք-գոյական, հզոր-ածական, բարձր-ածական, մարտ-գոյական, մարտակառք-գոյական, կառապան-գոյական, հմուտ-ածական, մարտական-ածական, եռանիվ-գոյական, հեծանիվ-գոյական, ալ-ածական, պատմություն-գոյական, պատմական-ածական, թռչուն-գոյական, թռիչք-գոյական, խիզախ-ածական, բարի-ածական, մարեկամական-ածական, շքեղ-ածական, գարուն-գոյական, գարնանային-ածական, արևոտ-ածական, արև-գոյական, երկար-ածական։

07.02.2022

 1. Ո՞ր  թվին է համապատասխանում  8 հազ+7տ+5մ   կարգային գումարելիների գումարին։

1)875                            2)8075 +

3)8705                         4)8750

 • Գտիր 7896-ը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

1)6 +            2)96

3)896         4)2

 •           6 կմ 75 մ-ն արտահայտիր  մետրերով։

1)675մ       2)6075 +

3)81մ          4)135մ

 • Թիվը  12-ի բաժանելիս   ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել։

           1)1            2)11+

           3)6            4)12

 • Որքանո՞վ  կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք  2 թվանշանը։

 1)200-ով   2)2000-ով +

3)2-ով    4)20000-ով

 • Հաշվիր 3248։8- (6 x 240-5 x 240)+500 արտահայտության արժեքը։ 666
 • Երեք թվերի գումարը 880 է։ Դրանցից  երկուսի գումարը  560 է։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։ 560:2=280, 880-280=600.
 • Հաշվիր 8 մ 9սմ-59սմ  արտահայտության արժեքը։ 750սմ
 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 101+123+1=225
 • Գտիր  այն  թիվը, որը 9-ի բաժանելիս  քանորդում  ստացվում է 18, իսկ մնացորդում՝  6։
 • 9×18+6=168.
 • Եթե  Աշոտի մտապահած թվին ավելացնենք  4-ի եռապատիկը, կստանանք  ամենափոքր եռանիշ թիվը։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աշոտը։ 88