03.03.2022

Ընտրեք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է:

18,33,55=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-կն է։

18:1,2,3,6,9,18.

33:1,3,11,33.

55:1,5,11,55

35,49,55=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-կն է։

35:1,5,7,35.

49:1,7,49.

55:1,511,55.

32,81,108=ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը -կն է։

32։1,2,4,8,16,32․

81։1,3,9,27,81․

108։1,2,3,4,6,9,12,18,27,36,54,108․

 1. Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրա բոլոր բաժանարարները.
 • 102|2
 • 51|3
 • 17|17
 • (1)
 • 102=2x3x17=102
 • 124|2
 • 62|2
 • 31|31
 • (1)
 • 124=2x2x31=124
 • 327|3
 • 109|109
 • (1)
 • 327=3×109=327
 • 400|2
 • 200|2
 • 100|2
 • 50|5
 • 10|2
 • 5|5
 • (1)
 • 400=2x2x2x5x2x5=400
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 18 և 26=(2)
 • 16 և 36=(4)
 • 108 և 42=(6)
 • 44 և 64=(4)
 1. Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

Կովը մեկ օրում ուտում է 20 կգ խոտ: Որքա՞ն խոտ է անհրաժեշտ անասնապահին 5 կով մեկ շաբաթ կերակրելու համար: Լուծում։ 1) 20×5=100կգ 2) 100×7=700կգ

Պատ․՝ 5 կովին պոտք է 700կգ խոտ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s