Թեմա՝ Կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը

Կոտորակները բերե՛ք 24-ի հավասար ընդհանուր հայտարարի.

3/2=36/24

5/6=20/24

3/4=18/24

17/6=68/24

13/6=52/24

14/3=112/24

1/12=2/24

5/8=15/24

Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի .

1/6=5/30

8/15=16/30

8/3=32/12

7/12=7/12

1/48=1/48

75/12=300/48

9/50=9/50

24/25=48/50