Which is more foolish?

(Tasks)

Անծանոթ բառեր

Store-խանութ

Storkeeper-Խանութպան, խանութի տեր

Price-գին

Useful-օգտակար

Foolish-հիմար, անիմաստ

To milk-կթել

(Which is more foolish?)

Farmer Jones wanted to buy some things at a store. The storekeeper had a lot of bicycles in the store and he wanted to sell one to the farmer. “Look here, farmer Jones,” he said. “I can sell you a very good bicycle and you can ride around your farm on it every day.”

“Oh, no,” said the farmer. “I don’t want a bicycle.  I think a cow is more useful and the price is just the same.”

“But just think,” said the storekeeper, “you can’t ride round the town on a cow. That’s foolish”

“Oh, I don’t know which is more foolish,” answered the farmer with a smile, “to ride on a cow or to milk a bicycle.”

Կարդա տեքստը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և կատարիր առաջադրանքերը։

 1. Կապույտ գույնով նշված նախադասությունները գրիր ներկա և  ապառնի ժամանակաձևերով։

Farmer Jones wanted to buy some things at a store. 

Ներկա-Farmer Jones wants to buy some things at a store. 

Ապառնի-Farmer Jones will want to buy some things at a store. 

The storekeeper had a lot of bicycles in the store and he wanted to sell one to the farmer.

Ներկա-The storekeeper has a lot of bicycles in the store and he wants to sell one to the farmer.

Ապառնի-The storekeeper will have a lot of bicycles in the store and he will want to sell one to the farmer.

2. Գրիր կարմիր գույնով նշված բառերի անցյալը։

Sell-sold

Ride-Rode

Think-thought

Know-knew

Smile-smiled

3. Դուրս գրիր գոյականները և բայերը:

Nouns-(who, what)-Farmer, store, storekeeper, things, bicycle, farm, day, cow, price, town, smile.

Verbs-to want, to buy, to have, to sell, to look, to say, to ride, to think, to know, to answer, to milk.

16.02.2022

Առաջադրանքներ

 1. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․
 • 20/40 և 5/6 հավասար չէն։
 • 96 / 182 և ½ հավասար չէն։
 • 4/3 և 12/36 հավասար չէն։
 • 21/10 և   105/50 հավասար են։
 1. Ասացե՛ք․ թե ինչու՞ են իրար հավասար հետևյալ կոտորակները
 • 2/5 և  8/20
 • 8/13 և   24/39
 1. 1/3, 5/4, 5/6, 12/48 կոտորակների փոխարեն գրեք 24 հայտարար ունեցող և նրանց հավասար կոտորակներ։
 2. Հետևյալ կոտորակներից, որո՞նք են իրար հավասար
 • 25/40, 65/104, 48/96, 5/8, 2/4, 60/96
 1. Տրված է 2/3 կոտորակը։ Գրե՛ք նրան հավասար այն կոտորակները, որոնց հայտարարներն են՝ 6, 12, 24, 36:

Հայոց լեզու

Ֆրանսիացի Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորը կենդանիների նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ուներ։ Նա ցանկանում էր պալատական այգում հետաքրքիր գազանանոց ստեղծել։ Ճարտարապերտ բոլոր կենդանիների վանդակները հովհարաձև տեղավորեց փոքր տարածքի վրա, որ այցլած մի կետից կարողանա տեսնել բոլոր կենդանիներին։ Հետագայում ուրիշներն էլ ընդօրինակեցին վանդակների այդպիսի դասավորվածքին:
Ա․-բոլորը հասարակ բառերեն։
Բ․-բոլորը հատուկ անուններ են։

Ա խմբում հասարակ բառերեն իսկ Բ խմբում հատուկ անուններ:

1․Գանձակեցու, 2․Փոքր, 3․սասունցի։

Հովազը մռմռում էր․ երևի նեղացրել էին։

Աղջիկը նվնվում էր․ երևի նեղացրել էին։

Տղան ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Կատուն չանգռել է տատիկի ձեռքը։

Լիան ճանգռել է տատիկի ձեռքը։

Թեմա՝ Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը և նրանց հավասարության պայմանը

Առաջադրանքներ

 1. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․
 • 20/40 և 5/6 հավասար չէն
 • 96 / 182 և ½ հավասար չէն
 • 4/3 և 12/36 հավասար չէն
 • 21/10 և   105/50 հավասար էն
 1. Ասացե՛ք․ թե ինչու՞ են իրար հավասար հետևյալ կոտորակները
 • 2/5 և  8/20
 • 8/13 և   24/39
 1. 1/3, 5/4, 5/6, 12/48 կոտորակների փոխարեն գրեք 24 հայտարար ունեցող և նրանց հավասար կոտորակներ։
 2. Հետևյալ կոտորակներից, որո՞նք են իրար հավասար
 • 25/40, 65/104, 48/96, 5/8, 2/4, 60/96
 1. Տրված է 2/3 կոտորակը։ Գրե՛ք նրան հավասար այն կոտորակները, որոնց հայտարարներն են՝ 6, 12, 24, 36: