07.02.2022

 1. Ո՞ր  թվին է համապատասխանում  8 հազ+7տ+5մ   կարգային գումարելիների գումարին։

1)875                            2)8075 +

3)8705                         4)8750

 • Գտիր 7896-ը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

1)6 +            2)96

3)896         4)2

 •           6 կմ 75 մ-ն արտահայտիր  մետրերով։

1)675մ       2)6075 +

3)81մ          4)135մ

 • Թիվը  12-ի բաժանելիս   ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել։

           1)1            2)11+

           3)6            4)12

 • Որքանո՞վ  կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք  2 թվանշանը։

 1)200-ով   2)2000-ով +

3)2-ով    4)20000-ով

 • Հաշվիր 3248։8- (6 x 240-5 x 240)+500 արտահայտության արժեքը։ 666
 • Երեք թվերի գումարը 880 է։ Դրանցից  երկուսի գումարը  560 է։ Ո՞րն է երրորդ թիվը։ 560:2=280, 880-280=600.
 • Հաշվիր 8 մ 9սմ-59սմ  արտահայտության արժեքը։ 750սմ
 • Երեք իրար  հաջորդող  բնական  կենտ  թվերի գումարը 225 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 101+123+1=225
 • Գտիր  այն  թիվը, որը 9-ի բաժանելիս  քանորդում  ստացվում է 18, իսկ մնացորդում՝  6։
 • 9×18+6=168.
 • Եթե  Աշոտի մտապահած թվին ավելացնենք  4-ի եռապատիկը, կստանանք  ամենափոքր եռանիշ թիվը։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Աշոտը։ 88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s