01.02.2022

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

9,15,27, 81, 120

9:3.

15:3,5.

27:3.

81:3.

120:2,3,5.

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

92, 108, 625, 1024, 704, 888

92|2

46|2

23|23

(1)

(92=2x2x23)

108|2

54|2

27|3

9|3

3|3

(1)

(108=2x2x3x3x3)

625|5

125|5

25|5

5|5

(1)

(625=5x5x5x5)

1024|2

512|2

256|2

128|2

64|2

32|2

16|2

8|2

4|2

2|2

(1)

(1024=2x2x2x2x2x2x2x2x2x2)

704|2

352|2

176|2

88|2

44|2

22|2

11|11

(1)

(704=2x2x2x2x2x2x11)

888|2

444|2

222|2

111|3

37|37

(1)

(888=2x2x2x3x37)

3․ Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ Լուծում։ 1) 2x5x7=70

Պատ․՝ (70)

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

18 և 24=2 և 3

18|2 24|2

9|3 12|2

3|3 6|2

(1) 3|3

(1)

25 և 15=5 և 5

25|5 15|5

5|5 5|5

(1) (1)

Թեմա՝ Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

 1. Գտե՛ք հետյալ թվերի բոլոր պարզ բաժանարարները
 • 12-2,3
 • 20-2,5
 • 120-2,3,5,
 • 139-139
 1. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.
 • 96|2
 • 48|2
 • 24|2
 • 12|2
 • 6|2
 • 3|3
 • 1

2x2x2x2x2x3=96

 • 106|2
 • 53|53
 • 1

2×53=106

 • 100|2
 • 50|2
 • 25|5
 • 5|5
 • 1

2x2x5x5=100

 • 1024
 • 704
 • 800
 • 888
 1. Աստղանիշի փոխարեն համապատասխան թվանշաններ գրելով՝ ստացե՛ք հավասարություն:
 • *10 = 2 x * x 5 x 7

Առաջադրանքներ տան համար

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

9,15,27, 81, 120

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

92, 108, 625, 1024, 704, 888

3 Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ 

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

18 և 24

25 և 15