Հովհաննես Թումանյան. Անբախտ վաճառականները

 1. Բալլադից դուրս գրիր երկրների անունները, համացանցից օգտվիր և գտիր, թե դրանք ներկայումս որ երկրներն են։ Մըսըր, Չինումաչին, Ֆարս, Հընդըստան, Արաբըստան։
 2. Բալլադից դուրս գրիր 3 բարդ բառ, դրա բաղադրիչներով նոր բառեր ստացիր։
 3. Բալլադից դուրս գրիր 5 ածական։
 4. Ովքե՞ր են բալլադի հերոսները, բնութագրիր նրանց։
 5. Ստեղծված իրավիճակում ո՞վ է մեղավոր։ պատասխանը հիմնավորիր։
 6. Մեղադրո՞ւմ, թե՞ արդարացնում ես Փշին։ Պատասխանը հիմնավորիր։
 7. Քեզ ի՞նչ սովորեցրեց բալլադը։

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ. ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ, ԱՐՏԵԶՅԱՆ ՋՐԵՐ

 1. Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։ 1․ Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերը կոչվում են ստո­րերկրյա ջրեր:  2․ Ստորերկրյա ջրերը գոյացել են Երկրի մակերևույթից անձրևաջրերի և հալոցքային ջրերի ներծծման և կուտակման հետևանքո
 2. Որո՞նք են ջրաթափանց ե ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։ Ջրաթափանց են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը հեշտությամբ անցնում է, օրինակ՝ տուֆը, ավազը և այլն։ Ջրամերժ են այն ապարները, որոնց միջով ջուրը չի ներծծվում: Այդ ա­պարներից են մարմարը, կավը և այլն:
 3. Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում: Երկրակեղևը կազմող ապարները, ըստ ջուրն իրենց միջով անցկացնե­լու հատկության, բաժանվում են երկու խմբի՝ ջրաթափանց և ջրամերժ
 4. Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերը, հանքային ջուրը: Աղբյուր-Հանքային աղբյուրների ջրերն ունեն բուժիչ հատկություն: Մեր երկրում հայտնի են Ջերմուկի, Արզնու, Բջնիի հանքային աղբյուրներր: Աղբյուրները կարող են լինել տաք ե սառը: Հանքային տաք ջրերը կոչվում են ջերմուկներ: Գեյզեր-Երկրի ընդերքից պարբերաբար տաք ջուր և գոլորշի շատրվանող աղբ­յուրները կոչվում են գեյզերներ: Գեյզերներ շատ կան Կամչատկա թերակղզում: Հանքային ջուր-Հանքային աղբյուրների ջրերն ունեն բուժիչ հատկություն: Մեր երկրում հայտնի են Ջերմուկի, Արզնու, Բջնիի հանքային աղբյուրներր: Աղբյուրները կարող են լինել տաք ե սառը: Հանքային տաք ջրերը կոչվում են ջերմուկներ:
 5. Ո՞ր ջրերն են կոչվում արտեզյան: Արտեզյան ջրեր: Ինչպես վերևում նշվեց՝ միջշերտային ջրերը երկու ջրամերժ շերտերի միջև կուտակված ջրերն են:
 6. Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը: Երկրակեղևը կազմող ապարները, ըստ ջուրն իրենց միջով անցկացնե­լու հատկության։

17․02․2022

Թեմա՝ կրկնություն

 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7=4/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48=4/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
  • 14/5=1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5
  • 28/3=1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3
  • 8/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
 3. Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան 5/6 մասը: Լուծում։ 1) 90×5:6=75

4. Քանի՞ դմ է

 • 2/5 մ-ը=4դմ
 • 3/20 կմ-ը=15դմ
 1. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն
  • 6 x 18=(49+5)x2
  • (2x1)x48=96
 2. Կատարե՛ք գործողությունները
  • (93120-3620): (482+234)=125
  • (696259-1435) : (392+2752)=221
 3. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են հետևյալ կոտորակները
  • 4/3 և 12/36 հավասար չեն
  • 88/16 և 11/2 հավասար են
  • 21/14 և ¾ հավասար չեն
  • 4/3 և 16/4 հավասար չեն
 4. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն
  • 2/5 = 8/20
  • 2/3 = 18/27
  • 7/8 = 21/24
  • 1=2/2