Պարապմունք 42

Նույն նշանի երկու թվեր գումարելու համար կարելի է գումարել նրանց մոդուլները և ստացված գումարի առաջ դնել գումարելիների նշանը։
Օրինակ: Գտնենք (+3) + (+6) գումարը:
(+3) + (+6) =+(|+3|+|+6|)=+9
Այսինենք` դրական թվերի գումարը դրական թիվ է, իսկ բացասական թվերի գումարը՝ բացասական:
Տարբեր նշաններ և տարբեր մոդուլներ ունեցող երկու թվերի գումարը հաշվելու համար կարելի է մեծ մոդուլից հանել փոքր մոդուլը և այդ տարբերության առաջ դնել մեծ մոդուլ ունեցող գումարելիի նշանը։
Օրինակ: Գտնենք (+3) + (-6) գումարը:
(+3)+(-6)=-(|-6|-|+3|)=-3

Առաջադրանքներ
1.Հաշվե՛ք
ա) − 1 + (−2),=+1
բ) − 2 + (−1),=-1
գ) − 2 + (−4),=+2
դ) − 5 + (−1),=-4
ե) − 3 + (−8),=-5
զ) − 4 + (−11):=-7

2.Հաշվեք.
ա) − 9 + (−2),=-7
բ) − 7 + (−3),=-4
գ) − 13 + (−8),=-5
դ) + 12 + (+ 23),=+35
ե) − 25 + (−7),=-18
զ) + 18 + (+ 42)=+60

3.Գտե՛ք գումարը.
ա) − 1 + (+ 2),=-1
բ) + 5 + (−2),=-3
գ) − 4 + (+ 1),=-3
դ) − 8 + (+ 2),=-6
ե) + 7 + (−9),=-2
զ) − 10+(-10)=0

4.Նշե՛ք գումարի յուրաքանչյուր գումարելու նշանը.
ա) − 5 + 8,=-3
բ) 5 + 7,=12
գ) − 13 + (− 9),=-4
դ) − 91 + 26,=-65
ե) − 95 + (− 13),=-82
զ) − 56 + (− 102),=-46
է) 5 + (− 13),=-8
ը) 92 + (− 100):=-8

5. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։

Պատ․՝ 73 տարի։