Падежи


1.Поставьте существительные в родительном падеже.

Собака-собаку.

Лодка-лодку.

Море-море.

Диктант-диктанта.

Лётчик-летчика.

Вода-воды.

Корова-коровы.

Молоко-молока.

Дедушка-дедушки.

Дорога-дороги.

Инженер-инженера.

Бабочка-бабочки.

2. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра)-брату, сестре.
Радовался (чему?) (весна, праздник)-весне, празднику.
Писать (чем?) (перо, мел)-пером, мелом.
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова)-лисе, сове.

Урожай (чего?) (овёс, пшеница)-овёс, пшениц.
Рассказ (кого?) (ветеран)-ветера.

3.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до реки, подъехал к заводу, летел над полем, читал о животных, смотрел на картину, нашёл в портфеле, поставил на полку, ушёл с другом, поздравление от мамы, поскакал к дороге.

Предлоги: над, на, от, по, с, в, к, о, до.

Մայրենի, 6-1, 9.11.2022

  1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

…. (սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես … (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես … (շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո … (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար … (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:

2. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Խոշոր, երկերեսանի, առատ, մեծահռչակ, կեղծավոր, պտղաբեր, երեսպաշտ, վիթխարի, արգավանդ, նշանավոր, շողոքորթ, հանրածանոթ, ահռելի, մեծ, բեղուն, երևելի, խայտաբղետ, ականավոր, բերրի, աժդահա, չալպտուրիկ, բարեբեր, հանրաճանաչ, հսկա, անվանի:

Խոշոր, վիթխարի, ահռելի, մեծ, աժդահա, հսկա։

Երկերեսանի, կեղծավոր, երեսպաշտ, շողոքորթ։

Առատ, պտղաբեր, բեղուն, բերրի, բարեբեր, արգավանդ։

Մեծահռչակ, հանրածանոթ, հանրաճանաչ, նշանավոր, ականավոր, երևելի։

Խայտաբղետ, չալպտուրիկ։

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

Դժբախտ, թշվառ, անբախտ, չարաբախտ, ապերջանիկ, տարաբախտ։

Հին, հնամենի, հնօրյան, հինավուրց, վաղեմի։

Փնթփնթան, դժգոհ, դժկամ։

Տոկոն, դիմացկուն, պինդ, ամուր։

Երերուն, անհաստատ, խախուտ, դողդոջուն։

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Շրջել, խորհրդածել, կողոպտել, խենթանալ, արտասվել, մտածել, գողանալ, ցնորվել, մտորևլ, շրջագայել, հափշտակել, մտմտալ, թալանել, խելագարվել, խորհել, հեկեկալ, ցնդել, հեծկլտալ, ողբալ, հիմարանալ, գռփել, թափառել, լալ, գժվել, պտտել:

Շրջել, շրջագայել, թափառել, պտտել։

Խորհրդածել, մտածել, մտորևլ, մտմտալ, խորհել։

Կողոպտել, գողանալ, հափշտակել, թալանել, գռփել։

Խենթանալ, ցնորվել, խելագարվել, ցնդել, հիմարանալ, գժվել։

Արտասվել, հեկեկալ, հեծկլտալ, ողբալ, լալ։

Տրված հոմանիշներով կազմի՛ր նախադասություն:

ա) Կանաչ, զմրուխտե:

Կանաչ-Մեր բակի խոտը կանաչ է։

Զմրուխտ-Ես ունեմ զմրուխտե ապարանջան։

բ) Բաժակ, գավաթ:

Բաժակ-Ես բաժակով ջուր եմ խմում։

Գավաթ-Պապիկս ինձ խնդրեց իրեն բերել մեկ գավաթ ջուր։

գ) Ձյունաթույր, ճերմակ, սպիտակ:

Ձյունաթույր-Մեր վարագույրը ձյունաթույր է։

Ճերմակ-Ձյան ճերմակ փաթիլները թափվում են։

Սպիտակ-Ես շատ եմ սիրում սպիտակ գույնը։

Պարապմունք 35

1. Սեղանի վրա դրված տուփի  մեջ կա 150 թերթիկ, որոնք համարակալված են: Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։

Պատ․՝ 1/150

2. Հայտնի է, որ 100 լամպից 5-ը խոտան են լինում։ Որքա՞ն է խոտան լամպ գնելու հավանականությունը։

Պատ․՝ 1/20

3. Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է չորսից մեծ թիվ դուրս գալու հավանականությունը։

Պատ․՝ 2/6

4. Դպրոցում քննություն է։ Սեղանին 20 հարցատոմս է դրված։ Աշակերտը չի սովորել միայն մեկ հարցատոմսի հարցերը և շատ է ուզում, որ իրեն այդ հարցատոմսը չընկնի։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ նա երջանիկ հարցատոմս կվերցնի։

Պատ․՝ 19/20

5. Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 13 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչի է հավասար հավանականությունը, որ այդ խնձորը՝
ա) կարմիր է, 1/15
բ) կանաչ է, 2/15
գ) դեղին է։ 0

6. Տուփում կա 8 կարմիր, 8 սպիտակ և 4 սև գնդիկ: Տուփից հանում են մի պատահական գնդիկ: Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ գնդիկը կլինի`
ա) սպիտակ, 8/20
բ) սև, 4/20
գ) կարմիր, 8/20
դ)կանաչ: 0

7. 30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների, որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։

Պատ․՝ 12/18=7/3

8. Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը՝
ա) բաժանվի 3-ի, 3/23
բ) բաժանվի 9-ի: 3/23

9. Զբոսաշրջիկը 6 ժամ հեծանիվով գնացել է 20 կմ/ժ արագությամբ և մի քանի ժամ ավտոբուսով ՝ 50 կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամ է զբոսաշրջիկը գնացել ավտոբուսով, եթե անցել է ընդամենը 320 կմ։

Պատ․՝ 4ժ։

Մայրենի, 6-1, 9.11.2022

  1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

…. (սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես … (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես … (շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո … (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար … (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:

2. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Խոշոր, երկերեսանի, առատ, մեծահռչակ, կեղծավոր, պտղաբեր, երեսպաշտ, վիթխարի, արգավանդ, նշանավոր, շողոքորթ, հանրածանոթ, ահռելի, մեծ, բեղուն, երևելի, խայտաբղետ, ականավոր, բերրի, աժդահա, չալպտուրիկ, բարեբեր, հանրաճանաչ, հսկա, անվանի:

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

Падежи👌

1.Поставьте существительные в родительном падеже.

Собака-собаки.

Лодка-лодки.

Море-моря.

Диктант-диктанта.

Лётчик-

Вода-

Корова-

Молоко-

Дедушка-

Дорога-

Инженер-

Бабочка-

2. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра)___________________________­­­­­­­­­­­­­_______________
Радовался (чему?) (весна, праздник)___________________________________
Писать (чем?) (перо, мел)_____________________________________________
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова)__________________________________
Урожай (чего?) (овёс, пшеница)_______________________________________
Рассказ (кого?) (ветеран)_______________________

3.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать ….. реки, подъехал …. заводу, летел …. полем, читал …. животных, смотрел …. картину, нашёл … портфеле, поставил … полку, ушёл … другом, поздравление … мамы, поскакал … дороге.

Предлоги: над, на, от, по, с, в, к, о, до.