Պարապմունք 38.Թեմա՝ Հակադիր թվեր

Համարում են, որ եթե ամբողջ թվից առաջ դրվի «+» նշան, ապա դրանից թիվը չի փոխվի: Օրինակ՝ 5 թիվը կարելի է գրել նաև + 5 ձևով,  − 5 թիվը՝ + (−5) ձևով.
5 = + 5,
−5 = + (−5)
Ամբողջ թվերի շարքըaA կարելի է գրել նաև այսպես
. . . . , − 5, − 4, − 3, − 2, − 1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5, . . . :
Այն թվերը, որոնք միայն նշանով են տարբերվում, անվանում են հակադիր թվեր։
Օրինակ՝ 
+ 1 և − 1
 − 5 և + 5,
 + 10 և − 10
այս թվերը հակադիր են:
Եթե ամբողջ թվից առաջ դրվի «−» նշան, ապա արդյունքում կստացվի այդ թվի հակադիրը: Օրինակ՝ − (+ 1) = − 1,  −(−2) = +2
Ընդունվում է, որ − 0= 0 = + 0 ուրեմն 0-ն ինքն իր հակադիրն է:

Առաջադրանքներ:
1. Ո՞ր թվերն են անվանում հակադիր: Բերե՛ք հակադիր թվերի օրինակներ:

Օրինակ։ -(-5)=+5 կամ +(+6)=-6

2. Ո՞ր թիվն է 0 թվի հակադիրը:

Զրոի հակադիրը 0-ն է։


3. Ի՞նչ կստացվի, եթե ամբողջ թվից առաջ դրվի.
ա) «+» նշան, -չի փոխվում։
բ) «−» նշան: -կստացվի հակադիր թիվ։
4. Նմուշային օրինակին համապատասխան՝ պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.
ա) + (+ 2) = +2
բ) − (−2) = +2
գ) + (−2)=-2
դ) + (−3)=-3
ե) − (+3)=+3
զ) − (−3)=-3
է) − (+8)=+8
ը) − (−10)=-10
5. Ի՞նչ թվեր կստացվեն, եթե  − 1, 3, 0, − 6, 7 թվերից յուրաքանչյուրի առաջ դրվի.

ա) «+» նշան, ոչինչ չի փոխվում։

բ) «−» նշան: Դառնում է հակադիր թիվ։
6. Ի՞նչ ջերմաստիճան ցույց կտա ջերմաչափներից յուրաքանչյուրը, եթե ջերմաստիճանը՝
ա) բարձրանա 2 աստիճանով, -11
բ) իջնի 1 աստիճանով, +6
գ) իջնի 3 աստիճանով -4
դ) բարձրանա 4 աստիճանով +28