28.02.2022

Թեմա՝ Կոտորակների հանում

1.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:

63/15 – 48/15=15/15

100/19 – 31/19=69/19

8/7 – 1=1/7

10/197 – 4/197=6/197

2.Անկանոն կոտորակից նույն հայտարարն ունեցող ի՞նչ կանոնավոր կոտորակ պետք է հանել, որպեսզի պատասխանը բնական թիվ լինի.

10/3- 1/3=9/3=3

29/7- 1/7=28/7=4

62/11-7/11=55/11=5

3.ABC եռանկյան պարագիծը 12/7 սմ է: Հայտնի է, որ AC = 5/7 սմ, AB = 3/7 սմ: Գտե՛ք BC կողմի երկարությունը:

Պատ․՝ BC=4/7։

4.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն:

82/105 +9/105 = 91/105

18/12+ 11/12 = 29/12

5.Կատարե՛ք կոտորակների հանում:

27/24 – 19/32=17/32

25/81 – 5/18=5/162

35/48  — 17/36=37/144

43/64 – 15/24=3/64

81/56 – 3/14=69/56

72/169 – 5/26=79/338

6.Գտե՛ք որևէ երկու կոտորակ, որոնց տարբերությունը լինի՝

4/9=8/9-4/9=4/9

17/5=20/5-3/5=17/5

18/13=19/13-1/13=18/13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s