Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Պատմվածքի մասին մեր մտքերը գրում ենք բլոգում (8-10 նախադասության սահմաններում)։

Իմ կարծիքով չի կարելի նայել թե ուրիշ մարդ ինչ է անում: Իմ կարծիքով այդ մարդը երբ ասեց, որ դա իր կորսված օրերն են նա ինկատի ուներ, որ նրա կյանքի օրերը անվերջ չեն: Նաև երբ նա մատնացույց արեց ես միանգամից հիշեցի, որ չի կարելի մատնացույց անել մարդկանց, հատկապես անծանոթ մարդկանց: