Պարապմունք 76

Պարապմունք 76.
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը

Առաջադրանքներ․
1.Տասնորդական կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝
2/10=0,2 

-2/100= -0,02 

35/1000=0,035

1/10= 0,1 

-20/10= -2,0 

2/1000000= 0,000002

134/10= 13,4

-235/10= -23,5


2.Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը գրիր կոտորակի տեսքով.
2,4= 24/10
-12,45= -1245/100
-1,277= -1277/1000
4,001= 4001/1000
3,04=304/100
34,00= 3400/100
45,201= 45201/1000

3.Հետևյալ տասնորդական կոտորակները ո՞ր երկու բնական թվերի միջև են գտնվում․
13, 01= 13և14
2, 3= 2 և3
0,1= 0 և 1
0, 001= 0 և 1
2,567= 2 և 3
-3, 45= -4 և -3
-1,23= -2 և -1

4.Նշիր հետևյալ տասնորդական կոտորակների տասնավորների և տասնորդականների կարգում ո՞ր թվանշանն է գրված։

1, 23
23,09
345, 78
12, 0001
101, 101

5) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը


ա) տաս ամբողջ մեկ հարյուրերորդական,  -0,01

բ) վեց ամբողջ քսանմեկ հազարերորդական, -6, 021

գ) երեսուն ամբողջ երեք տասհազարերորդական, -30,003 

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր մեկ հազարերորդական, -0,201

ե) մինուս հարյուր  ամբողջ երեք  հարյուրերորդական, -100,300

Օրվա խնդիրները
6. Անին 2 և 3 թվանշաններով գրել է մի քանի թվեր, որոնց գումարը հավասար է 2023։ Ամենաքիչը քանի՞ թիվ կարող է գրել Անին։

Լուծում։ Նկատենք, որ ամենամեծ գումարելին կարող լինել 333-ը, որից կգրենք 6 հատ՝
333+333+333+333+333+333+22+3=2023
Պատ․’ 8

Մայրենի 06.03.2023

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

  • Համացանցից օգտվելով՝ բլոգում գրել տեղեկություններ ռուբայիի կամ ռուբայաթի մասին:

Ռուբայի (հոգնակի թվով՝ «ռուբայաթ» – քառյակ, արաբ․, բառացի՝ քառապատկված), պարսկա-արաբական պոեզիայում քառատող ավարտուն բանաստեղծություն, առավելապես խոհական-փիլիսոփայական բնույթի։ Դասական քառյակի մեջ հանգավորվում են առաջին, երկրորդ և չորրորդ տողերը, իսկ երրորդը մնում է ամուրի՝ անհամգ։ Ռուբայաթի կամ քառյակի ժանրում ստեղծագործել են Օմար Խայամը, Հաֆեզը, Ռուդաքին, Նիզամին, Ռումին, Սաադին, իսկ հայ հեղինակներից՝ Հովհաննես Թումանյանը, Եղիշե Չարենցը, Հովհաննես Շիրազը և ուրիշներ։

Ռուսաստանում փաստորեն երկու բեյթ է․ հանգավորվում են 1-ին, 2-րդ, 4-րդ տողերը, երրորդը մնում է անհանգ կամ հանգավորվում է հազվադեպ։ Տողերի վերջում կրկընվող բառը կամ բառերի խումբը կոչվում է ռեդիֆ, իսկ Ռուսների շարքը՝ ռուբայաթ։ Աշուղական Ռ․ ունի երաժշտական հատուկ եղանակ և ընդգրկված է որոշ, աշուղական բարդ երգատեսակների մեջ (ռուբայի–դիվանի, ռուբայի–բայաթի–թասլիբվերջինիս միակ օրինակը ստեղծել է Սայաթ–Նովան)։ Հայ բանաստեղծներից Ռուսերեն է գրել Ե․ Չարենցը։

  • Ընթերցել Եղիշե Չարենցի ռուբայաթները:
  • Ընտրել ռուբայաթներից երեքը, ձայնագրել, սովորել անգիր: