Պարապմունք 82

1. Տասնորդական կոտորակները գրիր կոտորակի տեսքով, հետո կատարիր գործողությունը.
2,3+1,4=23/10+14/10=37/10=3,7
1,4+4,5=14/10+45/10=59/10=5,9
1,12+12,34=112/100+1234/100=1346/100=13,46
20,09+1,01=2009/100+101/100=2110/100=21,10
101,2+1,92=1012/10+19/10=1031/10=103,1
3,45+13,55=345/100+1355/100=1700/100=0,017
1,2345+2,2345=12345/10000+22345/10000=34690/10000=3,4690
1,2+0,21=12/10+21/100=33/10=3,3
41,34+1,777=4134/100+1777/1000=5911/1000=5,911

2. Տասնորդական կոտորակները գումարիր սյունաձև

1,25+1,25=2,5
3,01+4,02=7,03
4,45+1,111=5,561

3,67+3,03=09,08

26,29+1,99=28,28
17,14+15,16=32,30
23,24+25,277=48,517

3.Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, դասավորիր աճման կարգով։

2,3: 4,5: 8,9: 6,5: 7,8: 6,5: 9,5: 3,6: 9,7: 8,4:

2,3: 3,6: 4,5: 6,5: 7,8: 8,4: 8,9: 9,5: 9,7:

4. Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, դասավորիր նվազման կարգով։

2,3: 4,5: 8,9: 6,5: 7,8: 6,5: 9,5: 3,6: 9,7: 8,4:

9,7: 9,5: 8,9: 8,4: 7,8: 6,5: 4,5: 3,6: 2,3:

5. Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, յուրաքանչյուրը գրիր, թե որ բնական թվերի միջև է գտնվում։ օրինակ
1,456-ը գտնվում է 1 և 2 բնական թվերի միջև։

2,3-2;3

4,5-4;5

8,9-8;9

6,5-6;7

7,8-7;8

6,5-6;7

9,5-9;10

3,6-3;4

9,7-9;10

8,4-8;9

Խնդիրներ։
6. Հեծանվորդը ժամը մեկին հաստատուն արագությամբ  Ա կետից շարժվեց Բ կետը։ Ժամը երեքին, երբ հեծանվորդը Ա կետից գտնվում էր 24կմ հեռավորության վրա, Բ կետից Ա կետ շարժվեց 44կմ/ժ արագությամբ մոտոցիկլավարը և մեկ ժամ հետո նրանք հանդիպեցին։ Գտեք ԱԲ ճանապարհի երկարությունը։

Լուծում։

24/2=12
24+12=36
36+44=80

Պատ․՝ 80

7. Դասարանում կա 30 սովորող։ ​​Դասարանի յուրաքանչյուր աղջիկ հավաքեց 3կգ թղթի թափոն, իսկ յուրաքանչյուր տղա՝ 5կգ, ստացան 122կգ թղթի թափոն։ Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա կա դասարանում:

Պատ․՝ 9 աղջիկ և 21 տղա։

8. Մայրուղու եզրին իրարից հավասար հեռավորությունների վրա տեղադրված են լուսացույցեր։ Ավտոբուսը առաջինից մինչև չորրորդ լուսացույցը անցնում է 12 վարկյանում։ Քանի՞ վարկյանում ավտոբուսը կանցնի առաջինից մինչև 16-րդ լուսացույցը, եթե նրա արագությունը մնա անփոփոխ։

Լուծում։

12×4=48 վարկյան

Պատ․՝ 48 վարկյան։