Պարապմունք 47

Թեմա՝ գործողություններ ամբողջ թվերի հետ։

1. Հաշվե՛ք.
ա) 48 − 12⋅(−5),=-12
բ) 69 − (−12)⋅(−5),=9
գ) 129 − 15⋅9,=-6
դ) 456 − 45⋅(−6),=-186
ե) 158 − 45⋅7,=-157
զ) 258 − 13⋅(−7):=-167

2. Ո՞ր թիվն է մեծ.
ա) 3⋅3⋅3, > (−3)⋅(−3)⋅(−3),
բ) − 5⋅5, < (−5)⋅(−5),
գ) (−7)⋅(−7), > 7⋅( − 7),
դ) − 2⋅2⋅2⋅2, < (−2)⋅(−2)⋅(−2)⋅(−2)

3. Գրե՛ք.
ա) (−7) և 7 թվերի գումարը,=0
բ) (−4) և 7 թվերի արտադրյալը,=-28
գ) (−4) և (−12) թվերի տարբերությունը:=8

4.Գտե՛ք գումարելիների քանակը.
ա) (−2) + (−2) + … + (−2) = −12,
բ) (−8) + (−8) +… + (−8) = −80,
գ) (−4) + (−4) + … + ( − 4) = −20:

5. Գտեք քանորդը․
ա) (− 711) : 9,=-79
բ) 1332 : (− 3),=-444
գ) (− 2316) : (− 12),=193 

դ) (− 1302) : 42,=-31
ե) (− 2205) : (− 7),=315
զ) 3208 : (− 8):=-401

6. Երեք թվերի արտադրյալը դրական է: Կարելի՞ է պնդել, թե երեք թվերն էլ դրական են: Բերե՛ք
օրինակներ:

Այո։

7. Երեք թվերի արտադրյալը դրական է: Կարելի՞ է պնդել, թե այդ թվերից գոնե մեկը դրական է:

Այո

8. Երեք թվերի արտադրյալը բացասական է: Կարելի՞ է պնդել, թե երեք թվերն էլ բացասական են: Բերե՛ք օրինակներ:

Ոչ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s